Lidhu me ne

TEN-T (Trans-European Rrjeti Transport)

Rregullorja e re TEN-T është thelbësore për qëndrueshmërinë dhe lëvizshmërinë inteligjente të Evropës

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

*Sipas Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian (EESC), ishte
koha e fundit për të përditësuar rregullat ekzistuese TEN-T, duke marrë parasysh
konteksti aktual i politikave dhe mësimet e nxjerra nga Rregullorja e 2013-ës.
I fokusuar në kohezionin, propozimi i ri synon të përmirësojë pasagjerët dhe mallrat
lidhjes në të gjithë Bashkimin, nëpërmjet një multimodale gjithnjë e më shumë
dhe rrjet transporti elastik.*

BE-ja ka nevojë për një rregullore të përditësuar të rrjetit të transportit trans-evropian
kontribuojnë tërësisht në qëndrueshmërinë dhe lëvizshmërinë inteligjente, duke përfshirë hekurudhat.
Ky është mesazhi kryesor nga opinioni për Rishikimin e TEN-T dhe
Rregullorja e Korridorit të Mallrave Hekurudhore hartuar nga *Stefan Back* dhe miratuar në
seancën plenare të marsit.

Rregullorja e re do të përmirësojë kuadrin rregullator ekzistues që
daton në vitin 2013 dhe do të ndihmojë në arritjen, nga ana e infrastrukturës, të
objektivat e përcaktuara në Marrëveshjen e Gjelbër, Strategjinë e Lëvizshmërisë së Qëndrueshme dhe të zgjuar
dhe Plani i Veprimit Hekurudhor.

Duke komentuar miratimin e opinionit, *Z. Back* tha: “Ishte i lartë
koha për të propozuar një rregullore të re që merr në konsideratë aktuale
kontekstin e politikave dhe shfrytëzon mësimet e nxjerra në të kaluarën
vjet. Plani për të forcuar rregullat për zbatimin e TEN-T është shumë
një lajm i mirë, sepse është parë zbatimi i rregullores aktuale
vonesa të konsiderueshme dhe nuk ka qenë e kënaqshme”.

*Lidhja e të gjitha rajoneve të BE-së*

Komiteti vlerëson në veçanti synimin e Komisionit Evropian për të
vendos kohezionin në qendër të propozimit. Kjo do të thotë të sigurohet
aksesueshmërinë dhe lidhjen në të gjitha rajonet e BE-së si për pasagjerët ashtu edhe për
trafiku i mallrave gjatë zbatimit të rrjetit. Për më tepër, ajo gjithashtu sjell
për koordinimin dhe ndërlidhjen efikase ndërmjet, nga njëra anë,
trafiku në distanca të gjata, rajonal dhe lokal dhe, nga ana tjetër, transporti në
nyjet urbane.

Nga pikëpamja teknike, KESE është në favor të rritjes
harmonizimin e kërkesave infrastrukturore të “bërthamës” dhe
Rrjetet "gjithëpërfshirëse" dhe piketa fikse: 2030 për zbatimin
të rrjetit bazë, 2040 për të ashtuquajturin rrjet bërthamë të zgjeruar dhe 2050
për rrjetin gjithëpërfshirës. Duke iu referuar afatit 2030,
KESE rithekson dyshimet e fizibilitetit të ngritura në vlerësimin e saj për vitin 2020
raport, por konsideron se duhet mbajtur afati për të sjellë
presion për të ushtruar mbi shtetet anëtare.

reklamë

Gjithashtu, Komiteti mbështet fokusin në "Korridoret e Transportit Evropian"
dhe mekanizmi i fuqishëm monitorues dhe roli i zgjeruar i evropianit
Koordinatorët. E para krijon arteriet kryesore të transportit të BE-së,
e cila duhet të jetë fokusi i përpjekjeve për promovimin e transportit efikas dhe
multimodaliteti, ndërsa këto të fundit do të sigurojnë të duhurat dhe në kohë të tyre
zbatimit.

*Forcimi i multimodalitetit dhe elasticitetit të rrjetit*

KESE thekson gjithashtu rëndësinë e vlerës së shtuar dhe sinergjisë
efektet e krijuara nga përmirësimi i koordinimit të Transportit Evropian
Korridoret me korridoret e mallrave hekurudhore. Zinxhiri i transportit intermodal
do të bëhet realitet vetëm nëse lidhjet hekurudhore të mallrave janë efikase, dmth
të përputhen me infrastrukturën përkatëse që mundëson shpejtësi të mjaftueshme ndihmë
drejt përpikmërisë. Përpikëria e pamjaftueshme e hekurudhave ka qenë me të vërtetë një gjë kryesore
pengesë për ta bërë multimodalitetin, duke përfshirë hekurudhat, një opsion tërheqës.

Multimodaliteti nënkupton shfrytëzimin sa më të mirë të avantazheve të të gjithëve
mënyrat e transportit për të arritur rezultatet më të mira të mundshme, ndërkohë që në të njëjtën kohë
kohë duke përmirësuar sigurinë dhe duke reduktuar barrën mjedisore. Për këtë
arsye, për të kontribuar plotësisht në zinxhirin multimodal, Komiteti gjithashtu
nënvizon se një ndërfaqe pa probleme është thelbësore midis transportit tokësor dhe
mënyra të tjera, duke përfshirë rrugët ujore të brendshme, transportin në det të shkurtër dhe aviacionin.

Një rrjet që gjeneron vlerë afatgjatë për njerëzit dhe bizneset
i BE-së jo vetëm që duhet të jetë multimodal, por duhet të jetë edhe elastik, në
veçanërisht për ndryshimet klimatike, rreziqet natyrore dhe fatkeqësitë e shkaktuara nga njeriu. Të
EESC thekson se rritja e qëndrueshmërisë së rrjetit është thelbësore dhe kjo
Aspektet e elasticitetit duhet të merren parasysh sa më shpejt që të jetë e mundur në a
faza e planifikimit të projektit.

*Sfondi*

Propozimi për një *Rregullor të përditësuar mbi udhëzimet e Unionit për
zhvillimi i rrjetit të transportit trans-evropian* u prezantua nga
Komisioni Evropian në Dhjetor 2021 si një veprim kyç i Green European
Marrëveshja dhe Strategjia e Lëvizshmërisë së Qëndrueshme dhe të zgjuar.

Krahasuar me rregulloren aktuale, struktura me dy shtresa të
Rrjeti trans-evropian i transportit (TEN-T) ruhet: rrjeti "thelbësor".
përfshin lidhjet më të rëndësishme, duke lidhur nyjet më të rëndësishme,
ndërsa rrjeti “gjithëpërfshirës” mbulon të gjitha rajonet evropiane. Të katërt
objektivat specifike zhvillohen më tej: efikasiteti, kohezioni,
qëndrueshmëri dhe rritje të përfitimeve të përdoruesve.

Dokumenti trajton vonesat në përgatitjen dhe zbatimin e projektit
të Rregullores aktuale TEN-T duke harmonizuar interesat kombëtare dhe TEN-T,
objektivat dhe përgjegjësitë dhe forcimin e monitorimit.

Më konkretisht, propozimi: 1) siguron shtrirjen e hekurudhës
Korridoret e mallrave me korridoret evropiane të transportit dhe parashikon
koordinimi ndërmjet dy instrumenteve; 2) prezanton mirëmbajtjen TEN-T
si detyrim i shtetit anëtar; dhe 3) fuqizon Komisionin për të tërhequr BE-në
bashkëfinancim në rast të vonesave të konsiderueshme dhe të pajustifikuara
zbatimin e rrjeteve, nëse problemi nuk zgjidhet brenda gjashtë muajve.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending