Por Mogherini gjithashtu shprehu shqetësime evropiane rreth të drejtave të njeriut në Egjipt.

Mogherini thotë se ajo theksoi: "Siguria dhe stabiliteti i qëndrueshëm mund të arrihen vetëm kur të drejtat e njeriut janë plotësisht në dispozicion, zbatohen dhe mbahen." Ajo gjithashtu ngriti shqetësime lidhur me një ligj që rregullon punën e organizatave joqeveritare në Egjipt.