#EAPM - # Debati HTA shkon në Sofje për konferencën kryesore

| Tetor 8, 2018


Ndërsa debati mbi vlerësimin e teknologjisë së shëndetit në BE (HTA) arrin nivelin e Këshillit pas një votimi pozitiv mbi propozimet e Komisionit në seancën e fundit të Strasburgut, kryeqyteti bullgar Sofje do të organizojë një konferencë mbi implikimet e HTA për mjekësinë e personalizuar,
shkruan Aleanca Evropiane për Personalizuar Mjekësisë (EAPM) Drejtori Ekzekutiv Denis Horgan.

EAPM me bazë në Bruksel dhe bashkëpunëtorja e saj Aleanca Bullgare për Precision dhe Mjekësinë e Personalizuar (BAPPM), do të jenë në mesin e lojtarëve kryesorë të ngjarjes në 12-13 Tetor. EAPM dhe kolegët e saj tani kanë të bëjnë me nivelin e anëtarësisë drejtpërsëdrejti në lidhje me dosjen e HTA-së, si dhe angazhimin e rajoneve në BE për të përcjellë pika kyçe për politikëbërësit. Takimi i Sofjes vjen përpara një tryeze të rrumbullakët në Bruksel (6 nëntor), e cila do të përfshijë atashe shëndetësore nga përfaqësuesit e përhershëm të shteteve anëtare, si dhe grupet e pacientëve. Palët e interesuara do të vijnë së bashku me një qëllim të përbashkët të përqëndrimit në shtetet anëtare dhe bashkëpunimin rajonal për të lehtësuar inovacionin duke gjetur rrugën e saj të shpejtë në sistemet e kujdesit shëndetësor. Problemi është në dobi të rritjes së koordinimit midis të gjithë lojtarëve, pasi shkenca mjekësore lëviz shpejt.

Jasmina Koeva-Balabanova i BAPPM shpjegoi se konferenca do të prezantojë dhe diskutojë specifikat e HTA në lidhje me produktet e mjekësisë të personalizuar, si dhe terapitë e synuara, diagnostifikimin e shokut dhe produktet inovative farmaceutike për trajtim të personalizuar. "Diskutimi do të përfshijë përfaqësues të Komisionit Evropian, grupe punuese për HTA dhe shumë më tepër duke përfshirë përfaqësuesit e industrisë, profesorët, studentët dhe pasuniversitarët nga fakultetet shëndetësore", tha ajo.

Ajo shtoi: "Përmirësimi i HTA dhe forcimi i bashkëpunimit në të gjithë vendet do të japin vlerësime më të mira për vlerën mjekësore dhe sociale të terapive dhe ilaçeve të reja".

Debatet në konferencë do të mbulojnë sektorë të ndryshëm të HTA, duke përfshirë tendencat aktuale dhe zhvillimin, parimet dhe praktikën, kërkesat specifike për informacionin e nevojshëm, çështjet e pazgjidhura dhe pasojat nga metodologjitë e papërshtatshme, plus ndarjen e praktikave të mira. Gjithashtu në agjendë janë HTA në sëmundjet e rralla, IVD dhe diagnoza shoqëruese, ndërsa një temë e nxehtë do të jetë roli i HTA për qasje më të mirë të pacientit në mjekësinë e personalizuar. Konferenca në Bullgari vjen në anën e pasme të votimit të Parlamentit Evropian i cili pranoi se mundësitë për të përmirësuar cilësinë e HTA po humbasin aktualisht.

Kjo u theksua në një deklaratë të përbashkët nga EAPM dhe Koalicioni Europian i Pacientëve të Kancerit, i cili shprehu keqardhje për vendimin e Parlamentit për të refuzuar përfshirjen e organizimit zyrtar të pacientit "si anëtarë të barabartë dhe të besueshëm të Grupit Koordinues" për legjislacionin e ri. Parlamenti miratoi dosjen nga 576 në 56 (me abstenimet e deputetëve 41) në anën e rekomandimeve të Komitetit të Mjedisit, Shëndetit Publik dhe Komitetit të Sigurisë Ushqimore (ENVI).

ENVI kishte hedhur një kompromis të gjerë nën drejtimin e raportuesit Soledad Cabezón Ruiz. Edhe pse pjesëmarrja e pacientëve është trajtuar në amendimet kompromisi gjatë takimeve të ENVI më parë, "legjislacioni është i shkurtër për sigurimin e pjesëmarrjes adekuate të pacientit në kuadrin e bashkëpunimit BE-HTA", tha Horgan. Horgan shpjegoi se pacientët kanë njohuri unike, perspektiva dhe përvoja, dhe janë përfituesit përfundimtarë të teknologjive mjekësore.

Prandaj, përfaqësimi i pacientëve është thelbësor në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, kur legjislacioni drejtpërdrejt ndikon në shëndetin dhe jetën e tyre. Si pjesë e votimit në Strasburg, deputetët e parlamentit ranë dakord të dërgonin dokumentin në ENVI për të lejuar komisionin të përgatitej për negociata me institucionet e tjera, por ora po shënon për të marrë bisedime të hollësishme përpara zgjedhjeve të majit 2019. Para votimit në Parlament, Grupi i Ekspertëve për Vlerësimin e Performancës së Sistemeve Shëndetësore u takua në Bruksel me përfaqësues nga Austria, Belgjika, Kroacia, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Franca, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Rumania Sllovakia, Sllovenia, Suedia, Observatori Evropian për Sistemet dhe Politikat Shëndetësore dhe Komisioni Evropian. Grupi u pajtua se një raport i ardhshëm mbi efikasitetin e kujdesit duhet të synojë të paraqesë "një pamje shumëdimensionale dhe të plotë të sistemeve të kujdesit shëndetësor".

Ai përmendi raportin e vet të 2016 mbi cilësinë e kujdesit dhe tha se raporti i ardhshëm duhet të mbulojë boshllëqet aktuale të matjeve në monitorimin e efikasitetit. Kjo, thotë grupi, bën thirrje për përdorim më të mirë të treguesve dhe të dhënave aktualisht ekzistuese, diçka që EAPM ka kërkuar vazhdimisht. Grupi i ekspertëve shtoi se raporti i ardhshëm duhet gjithashtu të mbulojë çështjen e pasojave të synuara dhe të paqëllimshme të veprimeve të ndryshme të fokusuara në përmirësimin e efikasitetit, dhe dha shembuj të tillë si shkurtimi i gjatësisë së qëndrimit në spital ndikon vëllimet e kujdesit primar të shfrytëzimit.

Grupi u pajtua se efikasiteti në shëndetësi është i vështirë të përcaktohet pasi që shërbimet shëndetësore kanë shumë pasoja të paprekshme që shfaqen vetëm në afat të gjatë. Grupi vuri në dukje se kjo është arsyeja pse, në shumë raste, politikëbërësit zgjedhin zgjidhje afatshkurtra, të tilla si kufizimi i shpenzimeve. Ai theksoi se efikasiteti në kujdesin shëndetësor është i mundur falë inovacioneve tashmë të disponueshme, por ka nevojë për investime të konsiderueshme.

"Nëse efikasiteti kuptohet si një objektiv që duhet të arrihet kryesisht nëpërmjet reduktimit të niveleve të shpenzimeve, inovacioni në afat të gjatë do të shtypet dhe nivelet më të larta të efikasitetit nuk do të materializohen", tha grupi. EAPM dhe partneri i saj bullgar BAPPM ndajnë këtë mendim dhe të gjitha çështjet e mësipërme, dhe më shumë, do të jenë të gjithë në tryezë në Sofje këtë muaj.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategori: Një Frontpage, EU, Aleanca Evropiane për Personalizuar Mjekësisë, shëndetësor, mjekësi Personalizuar