Kujdesi ndërkufitar duhet të zbatohet më mirë

| Shkurt 13, 2019

Këtë javë pati një debat të Parlamentit Europian në Strasburg për zbatimin e direktivës për kujdesin shëndetësor ndërkufitar, një fushë që Aleanca Evropiane për Mjekësinë Personalizuese (EAPM) po ndjek nga afër - shkruan Denis Horgan, Drejtor Ekzekutiv i EAPM.
Ivo Belet i EPP-së veproi si raportues për një raport të vet iniciativës mbi zbatimin e direktivës, të cilën të gjithë e kanë pranuar, që ka qenë jo optimale, pavarësisht se ka qenë në vend për pjesën më të mirë të nëntë vjetëve.

Raporti u mirëprit gjerësisht nga Parlamenti dhe u miratua me votat 512 në favor, abstenimet 32 kundër dhe 62.

Deputeti belg z. Belet u tha kolegëve të parlamentit dhe Vytenis Andriukaitis, Komisionerit Evropian për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore, se nëse ka një fushë në të cilën Evropa ka vërtetuar vlerën e saj, atëherë kjo është kujdes shëndetësor.

Në mënyrë specifike në kujdesin shëndetësor ndërkufitar, ai theksoi se për pacientët në rajonet kufitare të gjalla, shpesh është më e lirë të merret kujdes mjekësor në spitalin më të afërt, i cili në të vërtetë mund të kalojë kufirin.

Kjo është edhe më shumë për ata që kanë sëmundje kronike ose të rralla, pasi kanë nevojë për kujdes të veçantë.

Problemi është, ka ende shumë pengesa, me pacientët që vijnë kundër shumë burokracisë, duke mos qenë të sigurt kur mund të rimbursohen dhe duke mos ditur shpenzimet.

Këtu në 2019 këto pengesa duhet të zhduken - veçanërisht duke pasur parasysh se Direktiva daton nga 2011. Ka ende mangësi të shumta, tha ai.

Belen vuri theks të veçantë në informacionin për pacientët, duke thënë se ky do të ishte një hap i rëndësishëm. Ai u tha kolegëve se shumë pacientë nuk dinë për të drejtat e tyre apo edhe ku të shkojnë për të gjetur informacione.

Duke pasur parasysh këtë, tha ai, kjo është arsyeja pse Parlamenti po bën thirrje për një ndalesë në të gjitha Shtetet Anëtare në mënyrë që të sigurojë informacionin e nevojshëm përkatës. Ndërkohë, Komisioni duhet të vazhdojë të monitorojë zbatimin në baza vjetore.

Ndërkohë, ekziston nevoja që BE të konsolidojë Rrjetet Europiane të Referencës dhe të krijojë qendra të specializuara.

Belen pastaj tërhoqi digitalizimin në kontekstin e kujdesit shëndetësor ndërkufitar duke thënë se është një mjet fantastik për të përmirësuar cilësinë.

Kontributet erdhën nga eurodeputetë të tjerë të cilët bënë pika të ndryshme, mes të cilëve 40% e popullsisë së BE-së jeton në atë që mund të përkufizohet si zona ndërkufitare, por më pak se 27% janë të vetëdijshëm për të drejtën e kujdesit shëndetësor përtej kufijve.

Është përsëritur se zyrat kombëtare të informacionit janë të rëndësishme për qytetarët, dhe sigurisht që duhet të ketë një përmirësim në zbatim në të gjitha Shtetet Anëtare.

Nga ana e tij, komisioneri Andriukaitis e përshkroi temën si të afërt me zemrën e tij. Miliona evropianë udhëtojnë në vende të tjera evropiane për të marrë trajtim korrekt dhe është e sigurt të thuhet se kujdesi shëndetësor ndërkufitar është një çështje me rëndësi të madhe për qytetarët e BE.

Komisioneri përshëndeti raportin e Parlamentit dhe u pajtua plotësisht me pikëpamjet e shprehura. Sigurisht që është e nevojshme të përmirësohet zbatimi i Direktivës dhe raporti i Parlamentit ishte në përputhje me raportin e Komisionit nga shtatori 2018, tha ai, duke shtuar se Komisioni ka shqyrtuar transpozimin e Direktivës në ligjin kombëtar dhe ka filluar procedurat e shkeljes së 26.

Faza e parë është e përfunduar, me Ekzekutivin e BE-së duke shkuar në analizë të thellë të pajtueshmërisë. Kjo qasje po jep rezultate, Andriukaitis u tha eurodeputetëve, me shumë shtete anëtare që tani kanë ndryshuar legjislacionin e tyre.

Direktiva u lejon Shteteve Anëtare hapësirë ​​për manovrim kur është fjala për transpozimin, por Komisioneri pranoi se ka dëshmi të diskriminimit ndaj shtetasve të BE, si dhe procedura administrative shumë komplekse.

Komisioni ka nisur dy raste për rimbursim dhe tani po diskuton me vendet e BE për të gjetur mënyra për të thjeshtuar procedurat. Ndërkohë, Andriukaitis dhe institucioni i tij pajtohen se Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë fonde të mjaftueshme për pikat kombëtare të kontaktit dhe informimit të përmendura më parë.

Komisioneri Andriukaitis bëri shumë nga fakti se Direktiva inkurajon bashkëpunimin shëndetësor në rajonet kufitare dhe se Komisioni ofron mbështetje për rrjetet rajonale.

Gjithashtu, të dhënat elektronike të shëndetit (EHR) janë një element kyç që shkon përpara, dhe Komisioni sapo ka miratuar një sërë rekomandimesh mbi një format EHR. Rekomandimi synon të ndihmojë njerëzit për të hyrë në të dhënat përtej kufijve dhe, siç ka raportuar më parë EAPM, Finlanda dhe Estonia kanë filluar tashmë të shkëmbejnë këtë informacion.

Disa eurodeputetë që kanë luajtur role të rëndësishme që punojnë me Aleancën kanë pasur fjalën e tyre gjatë debatit.

Cristian-Silviu Buşoi i Rumanisë u tha kolegëve se kuadri i ndihmon qytetarët të përfitojnë nga rimbursimet në çdo Shtet Anëtar.

Megjithatë, para se të bëhej deputet, si mjek, ai ishte në gjendje të zbatonte Direktivën në vendin e tij, por tani janë vendosur masa administrative që tentojnë të bllokojnë qasjen.

Alojz Peterle i Sllovenisë theksoi se shpesh pacientët kanë probleme me trupat e tyre të sigurimit. Ata nuk kanë nevojë për një Direktivë të re, por ata kanë nevojë për zbatimin e duhur të Direktivës aktuale, tha ai.

Dhe Miriam Dalli i Maltës tha se besonte se një nga përfitimet kryesore të një Evrope të bashkuar është e drejta për të hyrë në kujdesin shëndetësor në çdo Shtet Anëtar dhe për këtë të drejtë që të rimbursohet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në këto kohë të zhvillimeve të shpejta.

Është përgjegjësi e BE-së që të sigurojë qasje të barabartë në të gjitha sistemet e kujdesit shëndetësor për të gjithë qytetarët, dhe kjo do të thotë të ketë kuadrin e duhur në vend, shtoi ajo.

Ndërkohë, Sirpa Pietikäinen e Finlandës tha se shërbimet shëndetësore ndërkufitare do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme duke pasur parasysh burimet gjithnjë në zvogëlim. Kujdesi më i mirë duhet të sigurohet për pacientët që kanë nevojë për këtë dhe Sirpa e përshkroi atë si të turpshme, saqë shumë shtete anëtare nuk kanë arritur të transpozojnë siç duhet Direktivën, nuk kanë arritur të informojnë qytetarët për të drejtat e tyre dhe nuk kanë marrë rimbursim.

Dhe Soledad Cabez ón Ruiz i Spanjës vuri në dukje se, kur është fjala për kujdesin shëndetësor, fuqitë ndahen. Që Direktiva të jetë e suksesshme, tha ajo, të gjitha shtetet anëtare duhet të angazhohen për forcimin e sistemeve të tyre të kujdesit shëndetësor. Asgjë nuk mund të bëhet pa këtë angazhim, këmbënguli ajo.

Një nga objektivat e ardhshëm të Komisionit duhet të ketë qasje në eHealth, shtoi eurodeputeti i Spanjës. Sistemet e shëndetit publik janë mënyra e vetme për të garantuar të dhënat e mbrojtura dhe qasjen në kujdesin shëndetësor, ndërsa sistemet e shëndetit publik duhet të përfshihen në mënyrë aktive që nga fillimi.

Ky është një aspekt tjetër që EAPM po ndjek më nga afër, sidomos në vazhdimësi Iniciativa MEGA ndihmoi për të nisur për ndarjen e informacionit gjenomik dhe të dhënave të tjera të kujdesit shëndetësor.

Një tjetër deputet, i cili ka shumë punëtorë me Aleancën, Peter Liese i Gjermanisë, tha se shëndeti duhet të jetë më shumë qendror për politikën, veçanërisht për politikën e BE.

Një nga qëllimet e partisë së tij është se, në vitet 20, askush nuk duhet të vdesë nga kanceri në Evropë.

Komisioneri Andriukaitis vuri në dukje se tani është një kohë e mirë për të ngritur një fushatë ndërgjegjësimi mbi kujdesin shëndetësor ndërkufitar, ndërsa zgjedhjet evropiane po dalin dhe sugjeruan se ajo është një çështje e fushatës ideale.

Ai u kërkoi gjithashtu shteteve anëtare të zbatojnë masa për të shmangur diskriminimin në lidhje me pacientët.

Raportuesi Ivo Belet shtoi se është roli i deputetëve që ta mbajnë këtë temë në rend të ditës. Pika nuk është që të stimulojë në mënyrë aktive njerëzit për të shkuar jashtë vendit ose për trajtim, tha ai, por është e rëndësishme që pacientët në rajonet ndërkufitare dhe me sëmundje të rralla të jenë në gjendje ta bëjnë këtë.

Nëse kujdesi shëndetësor ndërkufitar do të funksiononte në mënyrë optimale, mund të përdoret për të ilustruar vlerën e shtuar të bashkëpunimit evropian, përfundoi belgiani.

Tags: , , , , , ,

kategori: Një Frontpage, Aleanca Evropiane për Personalizuar Mjekësisë, shëndetësor, Kujdesi shëndetësor