Lidhu me ne

Droga

Komisioni propozon një mandat më të fortë për Agjencinë e Drogave të BE-së pasi tregu i paligjshëm shtohet

SHARE:

Publikuar

on

Komisioni është propozuar për të forcuar mandatin e Qendrës Evropiane të Monitorimit të Drogave dhe Varësisë nga Drogat, duke e shndërruar atë në Agjencinë e Drogave të Bashkimit Evropian. Ndryshimet e propozuara do të sigurojnë që agjencia mund të luajë një rol më të rëndësishëm në identifikimin dhe adresimin e sfidave aktuale dhe të ardhshme që lidhen me drogat e paligjshme në BE. Kjo përfshin lëshimin e sinjalizimeve kur substancat e rrezikshme shiten me vetëdije për përdorim të paligjshëm, monitorimin e përdorimit të varur të substancave të marra së bashku me drogat e paligjshme dhe zhvillimin e fushatave parandaluese në nivel BE. Agjencia e BE-së për Drogën do të luajë gjithashtu një rol më të fortë ndërkombëtar.

Zëvendëspresidenti Margaritis Schinas për promovimin e mënyrës sonë evropiane të jetës tha: “Prodhimi i drogës dhe trafiku i drogës janë përshtatur me ndërprerjet gjatë pandemisë. Grupet e krimit të organizuar i përshtatën shpejt operacionet e tyre të drogës me situatën e re. Tani më shumë se kurrë ne kemi nevojë për prova të qarta, të përditësuara dhe të besueshme dhe aftësi analizash për drogat e paligjshme në BE. Kjo është arsyeja pse ne po propozojmë sot një mandat më të fortë për Agjencinë e BE-së për Drogën. Ne do të vazhdojmë të luftojmë kundër trafikut të paligjshëm të drogës dhe adresimin e ndikimit të drogave të paligjshme në shëndetin publik dhe sigurinë e evropianëve. Agjencia jonë e përforcuar do të vazhdojë të jetë një partner kyç në këtë detyrë.”

Komisionerja e Punëve të Brendshme Ylva Johansson tha: “Trafiku i drogës mbetet tregu më i madh kriminal në BE. Krimi i organizuar i drogës është shumëkombësh, duke nxitur korrupsionin dhe vrasjet. Bandat janë gjithnjë e më të afta në shpërndarjen e barnave të ndaluara, por edhe në prodhimin e substancave ende të pa kategorizuara që paraqesin rreziqe serioze. Me propozimin e sotëm, ne po i japim Agjencisë së BE-së për Drogën mjetet që i nevojiten për të monitoruar nga afër peizazhet në zhvillim të drogës, për të ndihmuar në luftimin e efekteve të dëmshme të drogës dhe për të punuar në mënyrë efektive me agjencitë e tjera të BE-së, në veçanti me Europolin.

Sipas këtij mandati të zgjeruar, agjencia do të jetë në gjendje të:

  • Zhvilloni vlerësime të kërcënimeve mbi zhvillimet e reja në lidhje me drogat e paligjshme që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin, sigurinë dhe sigurinë publike, duke ndihmuar në rritjen e gatishmërisë së BE-së për të reaguar ndaj kërcënimeve të reja;
  • Lëshoni sinjalizime në rast se substanca veçanërisht të rrezikshme bëhen të disponueshme në treg;
  • Monitoroni dhe adresoni përdorimin e poli-substancave, dmth përdorimi i varur i substancave të tjera kur lidhet me përdorimin e drogës, duke pasur parasysh se përdorimi i poli-substancave është i përhapur në mesin e përdoruesve të drogës dhe ka një ndikim të dëmshëm në shëndetin publik;
  • Ngritja e një rrjeti laboratorësh mjeko-ligjorë dhe toksikologjikë, duke bashkuar laboratorët kombëtarë. Rrjeti do të nxisë shkëmbimin e informacionit mbi zhvillimet dhe tendencat e reja dhe do të mbështesë trajnimin e ekspertëve mjeko-ligjorë të drogës;
  • Zhvilloni fushata parandaluese dhe ndërgjegjësuese në nivel BE në lidhje me drogat e paligjshme, duke lejuar agjencinë të veprojë në bazë të analizave që prodhon. Agjencia do të jetë gjithashtu në gjendje të mbështesë Shtetet Anëtare në përgatitjen e fushatave kombëtare;
  • Siguroni kërkime dhe mbështetje jo vetëm për çështjet që lidhen me shëndetin, por edhe për tregjet e drogës furnizimi me barna, duke trajtuar kështu çështjen e drogës në mënyrë më gjithëpërfshirëse;
  • Luaj një rol më të fortë ndërkombëtar dhe të mbështesë rolin udhëheqës të BE-së në politikën e drogës në nivel shumëpalësh;
  • Mbështetuni në një rrjet më të fortë të pikave kombëtare të kontaktit, i ngarkuar për t'i dhënë agjencisë të dhënat përkatëse.

Hapat e ardhshëm

Tani i takon Parlamentit Evropian dhe Këshillit të shqyrtojnë dhe miratojnë mandatin e ri.

Sfond

reklamë

Drogat e paligjshme janë një problem kompleks i sigurisë dhe shëndetit që prek miliona njerëz në BE dhe në mbarë botën. Të Raporti Evropian i Barnave 2021 vlerëson se 83 milionë të rritur në BE (dmth 28.9% e popullsisë së rritur) kanë përdorur droga të paligjshme të paktën një herë gjatë jetës së tyre. Në vitin 2019, të paktën 5,150 vdekje nga mbidoza ndodhën në BE, me një rritje të vazhdueshme çdo vit që nga viti 2012. Në të njëjtën kohë, vëllimet e kokainës dhe heroinës të futura në BE janë në nivelet më të larta të të gjitha kohërave dhe prodhimi i drogës, në droga të veçanta sintetike (amfetamina dhe ekstazi), ndodh brenda BE-së si për konsum të brendshëm ashtu edhe për eksport. Tregu i drogës vlerësohet në një vlerë minimale të shitjes me pakicë prej 30 miliardë euro në vit, dhe mbetet tregu më i madh kriminal në BE dhe një burim kryesor i të ardhurave për grupet e krimit të organizuar. Këto zhvillime kërkojnë veprim efektiv në nivel të BE-së.

La Qendra Evropiane e Monitorimit të Drogave dhe Varësisë nga Droga (EMCDDA) është autoriteti kryesor për drogat e paligjshme në BE. Ai siguron prova dhe analiza të pavarura, të besueshme, shkencore mbi drogat e paligjshme, varësinë ndaj drogës dhe pasojat e tyre, e cila mbështet politikëbërjen e bazuar në prova për kontrollin e drogës në nivel të BE-së, duke kontribuar në mbrojtjen e të gjithë atyre që jetojnë në Evropë nga dëmet e lidhura me drogën.

Propozimi i sotëm bazohet në gjetjet e Komisionit vlerësim i EMCDDA botuar në maj 2019. Vlerësimi arriti në përfundimin se agjencia njihet gjerësisht si një qendër e përsosmërisë shkencore në Evropë dhe ndërkombëtarisht, duke ofruar të dhëna faktike, objektive, të besueshme dhe të krahasueshme në nivel evropian për drogat, varësinë ndaj drogës dhe pasojat e tyre, dhe duke monitoruar me sukses kërcënimet dhe tendencat e reja. Vlerësimi identifikoi gjithashtu fusha për përmirësime, bazuar në evolucionet në fenomenin e drogës, duke përfshirë zhvillimin e mëtejshëm të punës për monitorimin e çështjeve nga ana e ofertës dhe atyre të shumë drogës, rritjen e dukshmërisë së agjencisë me praktikuesit dhe publikun e gjerë dhe rritjen e bashkëpunimit të saj me organizatat ndërkombëtare.

Në bazë të këtij vlerësimi, Strategjia e BE-së për Drogën për 2021-2025 – miratuar nga Këshilli në dhjetor 2020 – fton Komisionin të propozojë rishikimin e mandatit të agjencisë për të siguruar që ajo të luajë një rol më të fortë në adresimin e sfidave aktuale dhe të ardhshme që lidhen me fenomenin e drogës.

Më shumë informacion

propozim për një Rregullore mbi Agjencinë e Barnave të Bashkimit Evropian (shih gjithashtu aneks ndaj propozimit, vlerësimi i ndikimit dhe vet Përmbledhja ekzekutive).

Komision mbi politikën e drogës.

Linja Kombëtare e Ndihmës për Drogat

Linja telefonike për varësinë

T. (844) 289-0879

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending