Lidhu me ne

Parlamenti Evropian

Eurodeputetët duan mbrojtje për mediat, OJQ -të dhe shoqërinë civile nga paditë abuzive

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

BE -ja ka nevojë për rregulla kundër veprimeve të ashpra ligjore që synojnë të heshtin zërat kritikë, sipas komiteteve të Parlamentit për Liritë Civile dhe Çështjet Ligjore të Parlamentit, Juri  LIBE.

Në një draft raport të miratuar të enjten (14 tetor) me 63 vota pro, nëntë kundër dhe 10 abstenime, eurodeputetët propozojnë masa për të luftuar kërcënimin që paraqesin paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike (SLAPP) për gazetarët, OJQ -të dhe shoqërinë civile.

Eurodeputetët pendohen që asnjë shtet anëtar nuk ka miratuar ende legjislacion të synuar kundër SLAPP -ve dhe ata shqetësohen për efektin e këtyre padive në vlerat e BE -së dhe tregun e brendshëm. Në raport, ata theksojnë mosbalancimin e shpeshtë të fuqisë dhe burimeve midis paditësve dhe të pandehurve, gjë që minon të drejtën për një gjykim të drejtë. Deputetët europianë janë veçanërisht të shqetësuar për SLAPP -të që financohen nga buxhetet e shtetit dhe përdorimin e tyre në kombinim me masat e tjera shtetërore kundër mediave të pavarura, gazetarisë dhe shoqërisë civile.

Masat për mbrojtjen e viktimave dhe sanksionimin e abuzuesve

reklamë

Draft -raporti i miratuar nga Komitetet i bën thirrje Komisionit të analizojë praktikat më të mira të zbatuara aktualisht jashtë BE -së për SLAPP -të dhe të paraqesë një paketë masash, përfshirë legjislacionin. Këto duhet, sipas eurodeputetëve, të përfshijnë:

 • An kuadri ligjor ambicioz në Aktin e ardhshëm për Lirinë e Medias;
 • la parandalimi i 'turizmit shpifës' ose 'blerjeve në forum' përmes rregullave uniforme dhe të parashikueshme të shpifjes, dhe duke përcaktuar se rastet duhet të vendosen nga gjykatat (dhe sipas ligjeve) të vendbanimit të zakonshëm të të pandehurit;
 • rregullat për shkarkimin e parakohshëm nga gjykatat në mënyrë që SLAPP -të të mund të ndalen shpejt bazuar në kritere objektive, të tilla si numri dhe natyra e padive ose veprimeve të ngritura nga paditësi, zgjedhja e juridiksionit dhe ligjit, ose ekzistenca e një çekuilibri të qartë dhe të rëndë të pushtetit;
 • sanksionet për paditësin nëse ata dështojnë të arsyetojnë pse veprimi i tyre nuk është abuziv, rregullat për të siguruar shqyrtimin e motiveve abuzive edhe nëse nuk jepet pushimi i hershëm, dhe pagesën e kostove dhe dëmit të pësuar nga viktima;
 • masa mbrojtëse kundër SLAPP -ve të kombinuaradmth ato që kombinojnë akuzat e përgjegjësisë penale dhe civile dhe masat për të siguruar shpifjen (e cila është vepër penale në shumicën e shteteve anëtare, pavarësisht thirrjeve për dekriminalizimin e saj nga Këshilli i Evropës dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë) nuk mund të përdoret për SLAPP;
 • një direktivë e BE -së që përcakton standardet minimale, të cilat duhet të mbrojnë viktimat gjatë parandalimin dhe sanksionimin e keqpërdorimit të masave anti-SLAPP, p.sh. nga qeveritë autoritare duke i armatosur ata për të mbrojtur OJQ-të e tyre të organizuara nga qeveria, dhe;
 • ndihmë financiare për ndihmë juridike dhe psikologjike për viktimat e SLAPP -ve dhe organizatave që i ndihmojnë, dhe trajnimin adekuat të gjyqtarëve dhe avokatëve.

Kuotat

Co-raportuesja Roberta Metsola (EPP, MT) tha “Mbështetja e fortë për raportin tonë dërgon një mesazh të fuqishëm se Parlamenti do të mbrojë shtyllën e katërt të demokracisë sonë. Ne bëjmë thirrje për mekanizma që lejojnë pushimin e shpejtë të padive të pakëndshme dhe për të ndihmuar ata që preken të kërkojnë kompensim. Ne duam një Fond të BE -së dhe rrjete informacioni për të mbështetur viktimat. Çështja kryesore është ekuilibri: ne po synojmë ata që abuzojnë me sistemet tona ligjore për të heshtur ose frikësuar, duke mbrojtur ata që janë kapur në zjarr, shumë prej të cilëve nuk kanë ku të kthehen ”.

reklamë

Co-raportuesja Tiemo Wölken (S&D, DE) tha: “Edhe para se të materializohen, SLAPP -të minojnë sundimin e ligjit, tregun e brendshëm dhe të drejtat e shprehjes, informacionit dhe shoqërimit. Ne i bëjmë thirrje Komisionit të dalë me propozime legjislative konkrete dhe të realizueshme, për shembull mbi 'turizmin shpifës' dhe 'blerjet në forum'. Ne gjithashtu propozojmë masa kryesore jo-legjislative, të tilla si ndihma efektive financiare dhe ligjore, si dhe mbështetje psikologjike dhe këshilla praktike, që do të ofrohen nga një 'ndihmë e parë' me një ndalesë për viktimat ".

Łukasz Kohut, raportues i S&D për liritë civile, drejtësinë dhe punët e brendshme, tha: "Të pasurit dhe të fuqishmit, përfshirë figurat qeveritare, kanë burime të pafundme për të dobësuar gazetarinë dhe për të heshtur çdo kritik përmes padive abuzive. Shumë gazetarë, organizata mediatike dhe OJQ përballen rregullisht me fushata shpifjeje përmes përdorimit të këtyre padive të synuara. Por askush nuk duhet të ketë frikë nga pasojat ligjore për të folur të vërtetën. Kjo është arsyeja pse Parlamenti Evropian ka punuar urgjentisht për të forcuar zërin e atyre që punojnë në ndjekjen e së vërtetës dhe për t'i dhënë fund padive abuzive. Asnjë përpjekje për të mbrojtur gazetarët ose shoqërinë civile nuk është shumë. Me lirinë e medias tashmë nën presion të madh në BE, ne kemi nevojë që Komisioni të vendosë propozime në tryezë që përfshijnë garanci detyruese për viktimat e SLAPP -ve. Në të gjithë BE -në, qeveritë kombëtare duhet të zbatojnë plotësisht rekomandimet e Këshillit të Evropës për mbrojtjen dhe sigurinë e gazetarëve. Ne duhet të veprojmë për të kundërshtuar çdo përpjekje të rrezikshme për të minuar lirinë e medias dhe demokracinë në BE. "

Hapat e ardhshëm

Draft raporti pritet të paraqitet për votim plenar në nëntor.

Informacion te metejshem 

Ndani këtë artikull:

Politika e Përbashkët Bujqësore (CAP)

Reforma e Politikës së Përbashkët Bujqësore merr miratimin përfundimtar nga eurodeputetët

Publikuar

on

Të martën (23 nëntor), parlamenti i dha dritën jeshile politikës së re të fermave të BE-së. Ky version i reformuar synon të jetë më i gjelbër, më i drejtë, më fleksibël dhe transparent, AGRI, Seanca plenare.

Gjatë negociatave për paketën e reformës legjislative, eurodeputetët këmbëngulën se forcimi i biodiversitetit dhe respektimi i ligjeve dhe angazhimeve të BE-së për mjedisin dhe klimën do të jenë kyçe për zbatimin e reformës së Politikës së Përbashkët Bujqësore (CAP), e cila do të hyjë në fuqi në vitin 2023. Ndërsa Komisioni do të vlerësoni nëse planet strategjike kombëtare të CAP janë në përputhje me këto angazhime, fermerët do të duhet të respektojnë praktikat miqësore ndaj klimës dhe mjedisit. Shtetet anëtare do të detyrohen të sigurojnë që të paktën 35% e buxhetit të zhvillimit rural dhe të paktën 25% e pagesave direkte do t'i kushtohen masave mjedisore dhe klimatike.

Më shumë mbështetje për fermat e vogla dhe fermerët e rinj

Deputetët siguruan që një minimum prej 10% të pagesave direkte do të përdoret për të mbështetur fermat e vogla dhe të mesme dhe të paktën 3% e buxhetit të CAP do të shkojë për fermerët e rinj. Ata gjithashtu këmbëngulën se një rezervë krize me një buxhet vjetor prej 450 milionë euro (në çmimet aktuale) do të jetë përgjithmonë gati për të ndihmuar fermerët me paqëndrueshmëri të çmimeve ose të tregut.

reklamë

Më shumë transparencë dhe respektim më i mirë i rregullave të punës

Si rezultat i presionit të Parlamentit, rregullat e punës së BE-së në sektorët e bujqësisë do të monitorohen më mirë dhe shkeljet do të penalizohen falë bashkëpunimit midis inspektorëve kombëtarë të punës dhe agjencive paguese të CAP.

Informacioni për përfituesit përfundimtarë të mbështetjes së BE-së do të jetë më transparent falë një mjeti të BE-së për nxjerrjen e të dhënave, në të cilin shtetet anëtare do të kenë akses dhe i cili ndihmon në identifikimin e rrezikut të mashtrimit që ndodh duke kontrolluar informacionin në bazat e të dhënave publike.

reklamë

“Rregullorja e planeve strategjike” u miratua me 452 vota pro, 178 kundër dhe 57 abstenime, “rregullorja horizontale” me 485 vota pro, 142 kundër dhe 61 abstenime dhe “Rregullorja e përbashkët e organizimit të tregut” me 487 pro, 130. kundër dhe 71 abstenime.

Raportues për 'Rregulloren e Planeve Strategjike' Peter Jahr (EPP, DE) tha: “Duke miratuar reformën CAP, ne garantojmë sigurinë e planifikimit jo vetëm për vendet anëtare, por mbi të gjitha për fermerët tanë evropianë. Ne kemi siguruar që ky CAP të jetë më i qëndrueshëm, transparent dhe i parashikueshëm. Modeli i ri i ofrimit do të zvogëlojë barrën burokratike të politikës bujqësore për fermerët. Vota jonë sot ka treguar se ne duam të mbrojmë dhe promovojmë fermat familjare, njerëzit që ruajnë dhe ruajnë peizazhin tonë kulturor.”

Raportuesi për 'Rregullimin Horizontal' Ulrike Müller (RE, DE) tha: “Sot shënon një ditë historike për CAP-në e re, një ditë kur ne përparojmë drejt një politike bujqësore më ambicioze, të ndërgjegjshme shoqërore dhe të orientuar drejt performancës. Modeli i ri i ofrimit do të sigurojë që fokusi i PPB do të jetë më shumë në arritjen e objektivave të tij dhe më pak në thjesht respektimin e rregullave. Ne gjithashtu u siguruam që pagesat e CAP të jenë më transparente dhe që interesat financiare të BE-së të mbrohen më mirë. Ky CAP do të jetë vërtet një sukses.”

Raportues për 'Rregulloren e përbashkët të organizimit të tregut' Eric Andrieu (S&D, FR) tha: “Për herë të parë në më shumë se 30 vjet, falë pjesës së organizimit të tregut të përbashkët të reformës së CAP, reformat e miratuara sot do të nënkuptojnë më shumë rregullim të tregut sesa çrregullim. Ne mund të krenohemi se sa larg kemi arritur, sepse progresi i bërë është i rëndësishëm për fermerët, për sektorin dhe për konsumatorët. Organizimi i tregut të përbashkët është sigurisht një hap i parë në drejtimin e duhur.”

Hapat e ardhshëm

Rregullat aktuale të CAP u zgjatën pas 31 dhjetorit 2020 dhe u zëvendësuan me rregullat kalimtare deri në fund të vitit 2022. Pasi të miratohen nga Këshilli, rregullat e reja do të zbatohen nga 1 janari 2023.

Më shumë informacion 

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi

Inteligjence artificiale

AI: "Duhet të veprojmë shpejt për të realizuar potencialin e BE-së"

Publikuar

on

BE mund të vendosë standarde globale për Inteligjencën Artificiale (AI), por për të korrur përfitimet e saj, rregullat duhet të vijnë shpejt dhe të jenë fleksibël, tha Axel Voss. (Foto), eurodeputeti përgjegjës për një raport mbi AI, Shoqëri.

"Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se AI është me rëndësi jashtëzakonisht strategjike," tha Axel Voss (EPP, Gjermani) në këtë Intervistë drejtpërdrejt në Facebook. Eurodeputeti është duke udhëhequr raportin nga komiteti special për inteligjencën artificiale në një epokë dixhitale përmes Parlamentit Evropian.

Duke pranuar rëndësinë e teknologjisë, Parlamenti ngriti komitetin për t'u fokusuar në AI, për të mësuar se si mund të ndikojë në ekonominë e BE-së, për të mësuar rreth qasjeve të vendeve të ndryshme dhe për të dalë me sugjerime për legjislacionin e ardhshëm.

Draft raporti, paraqitur në komision më 9 nëntor 2021, thotë se BE-ja duhet të fokusohet në potencialin e madh të AI. Autori i raportit Voss tha se kjo teknologji mund të luajë një rol kyç në fusha të tilla si ndryshimi i klimës, sektori shëndetësor dhe konkurrenca e BE-së.

reklamë

Mësoni më shumë për çfarë është AI dhe si përdoret.

A mund të bëhet BE një lojtar më i madh i AI?

BE-ja po mbetet prapa në garën globale të teknologjisë dhe nëse dëshiron të mbetet një fuqi ekonomike dhe globale, thotë raporti, ajo duhet të bëhet një fuqi globale në AI. Nëse BE-ja nuk vepron me shpejtësi dhe me guxim, ajo do të përfundojë duke u bërë një "koloni dixhitale" e Kinës, SHBA-së dhe shteteve të tjera dhe rrezikon të humbasë stabilitetin e saj politik, sigurinë shoqërore dhe liritë individuale, thuhet në raport. Përveç kësaj, teknologjitë në zhvillim mund të çojnë në një zhvendosje të fuqisë globale nga bota perëndimore.

reklamë

Dështimi i BE-së për të komercializuar risitë teknologjike do të thotë se "idetë, talentet dhe kompanitë tona më të mira" po shkojnë diku tjetër, sipas raportit. Voss paralajmëroi se dritarja e mundësive po mbyllet, duke thënë se BE-ja duhet të "përqendrohet, të japë përparësi, të investojë".

Evropa duhet të përqendrohet më shumë në modelet e biznesit që do të mundësonin transformimin e kërkimit në produkte, do të siguronin një mjedis konkurrues për kompanitë dhe do të parandalonin ikjen e trurit. Vetëm 8 nga 200 kompanitë kryesore dixhitale janë me bazë në BE.

Rëndësia e të dhënave

Të dhënat janë thelbësore për zhvillimin e AI. “Nëse mendojmë se mund të konkurrojmë në botë pa dhënë të dhëna, atëherë jemi jashtë”, tha Voss. "Ne duhet të fokusohemi më shumë në mënyrën se si mund të ofrojmë të dhëna, duke përfshirë të dhënat personale."

"Shumë njerëz mendojnë se ne nuk mund të hapim GDPR tani", që do të thotë mungesë të dhënash për industrinë e BE-së, tha ai. GDPR vendos një standard global, tha Voss, "por jo me mendjen se nëse kemi arritur një standard të artë, nuk mund ta ndryshojmë më atë: ju qëndroni në vendin e parë vetëm nëse jeni duke përmirësuar gjithmonë."

"Mbledhësit e mëdhenj të të dhënave janë në Kinë ose SHBA. Nëse duam të bëjmë diçka për këtë, ne duhet të bëjmë diçka shumë shpejt, sepse shpejtësia është një çështje e konkurrencës në këtë fushë."

Shqetësimet për demokracinë dhe të drejtat e njeriut

BE është "mësuar të vendosë standarde dhe t'i kombinojë ato me të drejtat themelore, me vlerat thelbësore evropiane. Kjo është ajo që ne mund të ofrojmë dhe unë do të thoja gjithashtu se kjo është diçka që bota ka nevojë gjithashtu," tha ai.

Voss beson se BE-ja mund të zbusë rreziqet që AI mund të paraqesë për të drejtat e njeriut dhe demokracinë kur keqpërdoret, si në disa shtete autoritare, "nëse e bëjmë këtë në mënyrë pragmatike".

Ai paralajmëron kundër një qasjeje ideologjike. “Nëse përqendrohemi në kombinimin e kësaj teknologjie me vlerat tona thelbësore evropiane dhe nuk e mbingarkojmë industrinë dhe kompanitë tona, ne kemi një shans të mirë për të pasur sukses."

Mësoni më shumë për çfarë kërkon Parlamenti në lidhje me rregullat e AI.

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi

Parlamenti Evropian

E ardhmja e Evropës: Fjalën e marrin panelët e qytetarëve

Publikuar

on

Panelet e qytetarëve do të takohen gjatë muajve të ardhshëm për të diskutuar të ardhmen e BE -së dhe për të bërë rekomandime. Zbulo me shume, Çështjet e BE-së.

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës po i vë njerëzit në qendër të diskutimit sesi BE -ja duhet të evoluojë për t'u përballur me sfidat e ardhshme. Panelet e qytetarëve kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur: ata do të diskutojnë idetë nga ngjarjet në të gjithë BE -në dhe propozimet e paraqitura përmes Platformë konferencash dhe do të bëjë rekomandime për t'u diskutuar me institucionet e BE -së dhe aktorët e tjerë.

Kush po merr pjesë?

Janë katër panele të qytetarëve evropianë, secili prej të cilëve përfshin 200 qytetarë. Anëtarët e panelit janë përzgjedhur rastësisht, por në një mënyrë që reflekton diversitetin e BE -së. Për shembull, do të ketë një numër të barabartë burrash dhe grash në secilin panel, si dhe një përfaqësim proporcional të evropianëve nga zonat urbane dhe rurale. Të rinjtë midis 16 dhe 25 vjeç do të përbëjnë një të tretën e anëtarëve.

reklamë

Çfarë do të diskutohet?

Çdo panel do të trajtojë disa nga temat në të cilat njerëzit janë ftuar të propozojnë ide:

 • Ekonomi më e fortë, drejtësi sociale dhe punë/arsim, kulturë, rini, sport/transformim dixhital;
 • Demokracia/vlerat dhe të drejtat evropiane, sundimi i ligjit, siguria;
 • ndryshimet klimatike, mjedisi/shëndeti, dhe;
 • BE -ja në botë/migrimi.


Anëtarët e panelit do të jenë në gjendje të ngrenë çështje shtesë. Ekspertë të pavarur do të jenë në dispozicion në takime për të dhënë këshilla.

reklamë

Kur do të takohen panelet e qytetarëve?

Secili prej paneleve do të takohet tre herë. Seancat e para u zhvilluan gjatë katër fundjavave midis 17 shtatorit dhe 17 tetorit në ambientet e Parlamentit në Strasburg. Sesionet e dyta do të zhvillohen online në nëntor dhe sesionet e treta do të mbahen në dhjetor dhe janar në qytete në të gjithë BE-në, nëse situata shëndetësore e lejon.

Orari për katër panelet e qytetarëve

PanelTematSesioni i parëSesioni i dytëSesioni i tretë
1Ekonomi më e fortë, drejtësi sociale dhe punë /arsim, kulturë, rini, sport /transformim dixhital17-19 shtator5-7 nëntor3-5 Dhjetor (Dublin)
2Demokracia/vlerat dhe të drejtat evropiane, sundimi i ligjit, siguria24-26 shtator12-14 nëntor10-12 Dhjetor (Firence)
3Ndryshimi i klimës, mjedisi/ shëndeti1-3 tetor19-21 nëntor7-9 Janar (Varshavë)
4BE -ja në botë/migrimi15-17 tetor26-28 nëntor14-16 Janar (Maastricht)

Cili do të jetë rezultati?

Kolegjet do të formulojnë rekomandime, të cilat do të diskutohen në Plenarin e Konferencës që mbledh së bashku qytetarë, përfaqësues të institucioneve të BE -së dhe parlamenteve kombëtare, si dhe aktorë të tjerë. Njëzet përfaqësues nga secili panel do të marrin pjesë në Plenaret e Konferencës dhe do të paraqesin rezultatin e punës së paneleve.

Rekomandimet e paneleve do të futen në raportin përfundimtar të Konferencës, i cili do të përgatitet në pranverën e vitit 2022 nga bordi ekzekutiv i Konferencës. Bordi përbëhet nga përfaqësues të Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit - institucionet që do të duhet të ndjekin përfundimet - si dhe vëzhgues nga të gjithë aktorët e Konferencës. Raporti do të hartohet në bashkëpunim të plotë me Plenarin e Konferencës dhe do të duhet të marrë miratimin e tij.

Si të ndiqni punën e paneleve?

Sesionet e panelit ku takohen të gjithë anëtarët do të transmetohen në internet. Ju do të jeni në gjendje të gjeni më shumë detaje rreth tyre në platformën e Konferencës. 

Konferenca për të Ardhmen e Eurospe

Konferenca për të ardhmen e Evropës: çfarë është dhe si funksionon?

E ardhmja e Evropës: Konferenca Plenare fillon me pritjet për ndryshim

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: materiale fushate

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: koha për idetë tuaja

E ardhmja e Evropës: idetë e njerëzve në Plenaren e Konferencës

E ardhmja e Evropës: panelin e qytetarëve marrin fjalën 

E ardhmja e Evropës: qytetarët diskutojnë politikën e jashtme dhe migracionin

Evropianët debatojnë se si të forcohet demokracia dhe sundimi i ligjit

E ardhmja e Evropës: Evropianët diskutojnë ekonominë, vendet e punës, arsimin në Strasburg

E ardhmja e Evropës: ndryshimi i klimës, mjedisi, heaLTH

“Koha për t'u hapur ndaj qytetarëve”: Konferenca për të Ardhmen e Evropës

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: bëni që zëri juaj të dëgjohet

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: lansimi i platformës dixhitale shumëgjuhëshe

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: përgatitjet vazhdojnë

Dita e Evropës: zbuloni Bashkimin Evropian më 9 maj 2021

Konferenca mbi të Ardhmen e Evropës: lansimi i platformës së qytetarëve më 19 prill

Ndërtimi i Evropës së nesërme: BE hap rrugën për Konferencën për të Ardhmen e Evropës

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi
reklamë
reklamë

Trending