Lidhu me ne

Aviacionit / airlines

Komisioni miraton skemën italiane prej 800 milion euro për të kompensuar aeroportet dhe operatorët e trajtimit tokësor për dëmet e pësuara për shkak të shpërthimit të koronavirusit

SHARE:

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, një skemë italiane prej 800 milionë eurosh për të kompensuar aeroportet dhe operatorët e shërbimit tokësor për dëmin e pësuar nga shpërthimi i koronavirusit dhe kufizimet e udhëtimit që Italia dhe vendet e tjera duhej të zbatonin për të kufizuar përhapjen e virusit.

Executive Vice President Margrethe Vestager in charge of competition policy said: “Airports are among the companies that have been hit particularly hard by the coronavirus outbreak. This €800 million scheme will enable Italy to compensate them for the damage suffered as a direct result of the travel restrictions that Italy and other countries had to implement to limit the spread of the virus. We continue working in close cooperation with member states to find workable solutions to mitigate the economic impact of the coronavirus outbreak, in line with EU rules.”

Skema italiane

Italia i njoftoi Komisionit një masë ndihme për të kompensuar aeroportet dhe operatorët e shërbimit tokësor për dëmin e pësuar gjatë periudhës midis 1 Marsit dhe 14 Korrikut 2020 për shkak të shpërthimit të koronavirusit dhe kufizimeve të udhëtimit në vend.

Sipas skemës, ndihma do të marrë formën e granteve të drejtpërdrejta. Masa do të jetë e hapur për të gjithë aeroportet dhe operatorët e transportit tokësor me një certifikatë të vlefshme operimi të dhënë nga autoriteti italian i aviacionit civil.

Një mekanizëm rikthimi do të sigurojë që çdo mbështetje publike e marrë nga përfituesit që tejkalon dëmin aktual të pësuar do t'i kthehet shtetit italian.  

Komisioni vlerësoi masën nën Neni 107 (2) (b) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU), i cili i mundëson Komisionit të miratojë masat e ndihmës shtetërore të dhëna nga shtetet anëtare për të kompensuar kompani të veçanta ose sektorë të veçantë për dëmet e shkaktuara drejtpërdrejt nga dukuri të jashtëzakonshme, siç është shpërthimi i koronavirusit.

reklamë

Komisioni konsideron se shpërthimi i koronavirusit cilësohet si një dukuri e jashtëzakonshme, pasi është një ngjarje e jashtëzakonshme, e paparashikueshme që ka një ndikim të rëndësishëm ekonomik. Si rezultat, ndërhyrjet e jashtëzakonshme nga shtetet anëtare për të kompensuar dëmet e lidhura me shpërthimin janë të justifikuara. 

Komisioni zbuloi se masa italiane do të kompensojë dëmet që lidhen drejtpërdrejt me shpërthimin e koronavirusit dhe se është proporcionale, pasi kompensimi nuk do të tejkalojë atë që është e nevojshme për të shëruar dëmin, në përputhje me nenin 107 (2) (b ) TFEU.

Mbi këtë bazë, Komisioni aprovoi masën sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së.

Sfond

Financial support from EU or national funds granted to health services or other public services to tackle the coronavirus situation falls outside the scope of State aid control. The same applies to any public financial support given directly to citizens. Similarly, public support measures that are available to all companies such as for example wage subsidies and suspension of payments of corporate and value added taxes or social contributions do not fall under State aid control and do not require the Commission’s approval under EU State aid rules. In all these cases, member states can act immediately.

Kur rregullat e ndihmës shtetërore janë të zbatueshme, shtetet anëtare mund të hartojnë masa të shumta ndihme për të mbështetur kompani ose sektorë të veçantë që vuajnë nga pasojat e shpërthimit të koronavirusit në përputhje me kuadrin ekzistues të ndihmës shtetërore të BE -së.

Më 13 Mars 2020, Komisioni miratoi një Komunikim për një përgjigje të koordinuar ekonomike ndaj shpërthimit të COVID-19 duke përcaktuar këto mundësi.

Në këtë drejtim, për shembull:

  • Shtetet anëtare mund të kompensojnë ndërmarrje ose sektorë të veçantë (në formën e skemave) për dëmin e pësuar dhe të shkaktuar drejtpërdrejt nga dukuri të jashtëzakonshme, siç janë ato të shkaktuara nga shpërthimi i koronavirusit. Kjo është parashikuar nga neni 107 (2) (b) TFEU.
  • Rregullat e ndihmës shtetërore bazuar në nenin 107 (3) (c) TFEU u mundësojnë vendeve anëtare të ndihmojnë kompanitë të përballen me mungesat e likuiditetit dhe kanë nevojë për ndihmë urgjente shpëtimi.
  • Kjo mund të plotësohet me një sërë masash shtesë, të tilla si sipas Rregullores de minimis dhe Rregullores së Përgjithshme të Përjashtimit nga Blloku, të cilat gjithashtu mund të vendosen nga Shtetet Anëtare menjëherë, pa përfshirjen e Komisionit.

Në rast të situatave veçanërisht të rënda ekonomike, siç është ajo me të cilën përballen aktualisht të gjitha shtetet anëtare për shkak të shpërthimit të koronavirusit, rregullat e ndihmës shtetërore të BE -së lejojnë vendet anëtare të japin mbështetje për të shëruar një shqetësim serioz në ekonominë e tyre. Kjo parashikohet nga Neni 107 (3) (b) TFEU i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.

Më 19 Mars 2020, Komisioni miratoi një Kuadri i Përkohshëm i Ndihmës Shtetërore bazuar në nenin 107 (3) (b) TFEU për të mundësuar shtetet anëtare të përdorin fleksibilitetin e plotë të parashikuar në rregullat e ndihmës shtetërore për të mbështetur ekonominë në kontekstin e shpërthimit të koronavirusit. Kuadri i Përkohshëm, siç është ndryshuar në 3 prill, Maj 8, 29 qershor, 13 tetor 2020 dhe 28 janar 2021, parashikon llojet e mëposhtme të ndihmës, të cilat mund të jepen nga shtetet anëtare: (i) Grantet direkte, injektimet e kapitalit, avantazhet selektive të taksave dhe pagesat paraprake; (ii) Garancitë shtetërore për kreditë e marra nga kompanitë; (iii) Huatë publike të subvencionuara për kompanitë, përfshirë huatë e varura; (iv) Masat mbrojtëse për bankat që kanalizojnë ndihmën shtetërore në ekonominë reale; (v) Sigurimi publik i kredisë për eksport afatshkurtër; (vi) Mbështetje për kërkimin dhe zhvillimin e lidhur me koronavirusin (R&D); (vii) Mbështetje për ndërtimin dhe rritjen e objekteve të testimit; (viii) Mbështetje për prodhimin e produkteve të rëndësishme për të trajtuar shpërthimin e koronavirusit; (ix) Mbështetje e synuar në formën e shtyrjes së pagesave të taksave dhe/ose pezullimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore; (x) Mbështetje e synuar në formën e subvencioneve të pagave për punonjësit; (xi) Mbështetje e synuar në formën e kapitalit neto dhe/ose instrumenteve hibride të kapitalit; (xii) Mbështetje për kostot fikse të zbuluara për kompanitë që përballen me një rënie të qarkullimit në kontekstin e shpërthimit të koronavirusit.

Korniza e Përkohshme do të jetë në fuqi deri në fund të Dhjetorit 2021. Me qëllim që të sigurohet siguria juridike, Komisioni do të vlerësojë përpara kësaj date nëse duhet të zgjatet.

Versioni jo-konfidenciale e vendimit do të vihen në dispozicion nën numrin rast të SA.63074 në regjistri i ndihmës shtetërore në Komisionin konkurrencë faqen e internetit sapo të zgjidhen çështjet e konfidencialitetit. Publikimet e reja të vendimeve të ndihmës shtetërore në internet dhe në Fletoren Zyrtare janë të shënuara në E-Lajmet javore të konkursit.

Më shumë informacion mbi Kornizën e Përkohshme dhe veprimet e tjera që Komisioni ka ndërmarrë për të adresuar ndikimin ekonomik të pandemisë së koronavirusit mund të gjenden këtu.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending