Abuzimi në familje: Deputetët kërkojnë që ligjet e reja të zbatohen në NI

Deputetët thonë se gratë në NI janë mohuar të drejtat themelore sepse ligjet e reja të abuzimit në familje nuk zbatohen në rajon.

Tags:

kategori: RSS Importet