Tag: Mercusor

Marrëveshjet e tregtisë me tregtinë e Eercercosur nxisin nxitjen e uljes së taksave - studim

Marrëveshjet e tregtisë me tregtinë e Eercercosur nxisin nxitjen e uljes së taksave - studim

| Dhjetor 6, 2018

Së fundmi, në një seri studimesh të organizuara nga grupi i majtë i Parlamentit Evropian (GUE / NGL) që po shqyrton taksimin e BE, është duke u nisur, duke u fokusuar në problemet që mund të lindin në kuadrin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë midis BE dhe Mercosur, MEFTA . Shkruar nga tre argentina - hetuesi i krimeve financiare Magdalena Rua plus [...]

Vazhdo Leximi