#UfM Në #COP22: Driving një Agjendën përbashkët mesdhetare për veprim klimatike

UFMSekretariati i Bashkimit për Mesdheun (BpM) është në mënyrë aktive merr pjesë në COP22 këtij viti, përcaktuar si "COP të Veprimit", për të nisur iniciativa specifike rajonale dhe projektet që kanë për qëllim të ndihmojë të arritur objektivat e Marrëveshjes së Parisit në rajonin e Euro-Mesdheut.

Bashkimi për Mesdheun dhe Komisioni Evropian do të nisë BpM ripërtëritshme të energjisë dhe Efiçiencën e Energjisë Platform (REEE) për të nxitur vendosjen progresive të energjisë dhe të efikasitetit të energjisë të ripërtëritshme të masave për të nxitur zhvillimin socio-ekonomik në rajonin e Euro-Mesdheut.

Bashkimi për Mesdheun së bashku me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të nisë një projekt të madh mesdhetar për energjinë e rinovueshme në sektorin privat. Risi "SEMED Korniza Renewable Energy Private(SPREF) "është një kornizë e financimit prej € 227.5 milion që do të mobilizojë investime të mëtejshme nga palët e tjera deri në € 834 milion dhe synon të stimulojë zhvillimin e tregjeve private të energjisë së ripërtëritshme në Marok, Tunizi, Egjipt dhe Jordan.

Barcelona, ​​11 2016 nëntor

Mbajtja rritjen globale të temperaturës në nën 2º C, objektivit të vendosur nga Marrëveshja e Parisit, bën thirrje për veprim të koordinuar që nuk mund të mbështetet vetëm në kontributet kombëtare-përcaktuara. Siç theksohet nga Sekretari i Përgjithshëm i BpM, Fathallah Sijilmassi: "Ky është një moment përcaktues si ne kanë filluar të ndërtojnë drejt epokës së ulët të karbonit. Kjo është me të vërtetë një përpjekje kolektive. Shtetet, komunitetet, organizatat e shoqërisë civile, bizneset, organizatat ndërkombëtare dhe ndërqeveritare; ne të gjithë jemi të mobilizuar për sfidat me të cilat përballemi. Kompleksiteti i sfidës klimës kërkon që ne të punojmë jo vetëm në nivel global, por edhe për të nxitur mbështetje në nivelet e duhura të ndërmjetme. Rajoni i Euro-Mesdhetar është e pamohueshme një nga këto nivele. "

Në përputhje me mandatin e tij për të rritur bashkëpunimin rajonal në veprim klimës, Bashkimi për Mesdheun është thellësisht e angazhuar në zhvillimin e një Agjendës Mesdheut Klimatike përbashkët, rajon të gjerë që është pasqyruar përmes aktiviteteve të ndryshme të mëdha në COP22.

Nisja e Efiçiencës së energjisë së rinovueshme dhe energjisë (REEE) Platform

Pas nisjen më të hershme në 2016 e Platformës së Tregut të Energjisë Elektrike BpM Rajonal dhe Platformën e gazit BpM, Platforma REEE synon të promovojë zbatimin gradual të efikasitetit të energjisë dhe masat e ripërtëritshme të energjisë, në mënyrë për të siguruar që të gjithë qytetarët dhe bizneset në rajon të kenë qasje për të siguruar , shërbime të përballueshme dhe të besueshme të energjisë moderne, si dhe për të mbështetur zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike në rajonin e Euro-Mesdheut.

Fillimi i një projekti të madh të Mesdheut për energjinë e rinovueshme në sektorin privat
BpM dhe BERZH do të nisë projektin BpM-emërtuar "SEMED Private Korniza Renewable Energy (SPREF)", e cila ka për qëllim për të stimuluar zhvillimin e tregjeve private të energjisë së rinovueshme në Marok, Tunizi, Egjipt dhe Jordani. Me anë të këtij projekti, BERZH do të sigurojë financimin e deri në 227.5 milion € dhe do të mobilizojë investime të mëtejshme nga partitë e tjera deri në 834 milion €. Projekti gjithashtu do të siguroj përkrahje për bashkëpunim teknik për zbatimin e projekteve të energjisë së rinovueshme në rajon me qëllim për të shmangur 780,000 ton emisionet CO2 vit.

Pas fillimit të kuadrit të lartpërmendur të reja, një konferencë për bizneset private do të organizohet me partneriteteve publiko-private (PPP) komitetit të COP22 dhe Agjencisë maroken për Efiçiencë të Energjisë (Amee) dhe CGEM. Ngjarja ka për qëllim informimin e bizneseve për mekanizmin SPREF për të inkurajuar ata për të përdorur atë.

Prezantimi i Agjenda e ngjarjeve Rajonale të Mesdheut

Në bashkëpunim me partnerët e tjerë kyç Euro-Mesdhetare, Sekretariati BpM ka hartuar të gjitha ngjarjet e COP22 që lidhen me aktivitetet e klimës në rajonin e Euro-Mesdheut. Kjo do të ofrojë mundësi për institucionet rajonale për të punuar në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm në Mesdhe duke paraqitur aktivitetet e tyre gjatë COP22 dhe tregon sinergjive të mundshme.

panel të nivelit të lartë: Zhvillimi i qëndrueshëm dhe stabiliteti rajonal shkojnë dorë për dore në Mesdhe

Tranzicioni drejt zhvillimit të ulët të karbonit është një burim i madh i mundësive për rajonin përmes krijimit të aktiviteteve të reja ekonomike, dhe gjithashtu ofron elasticitet më të madh në fytyrën e variacioneve klimatike. Për këtë qëllim, Sekretariati BpM dhe Komisioni Evropian do të organizojë një diskutim të nivelit të lartë për këto çështje. Ngjarja do të shfaqë Komisioneri i BE për Veprim Klimatike dhe Energjetikës, Miguel Arias Cañete, Ministrin e Mjedisit të Jordanisë, Yaseen Al-Khayyat, dhe zyrtarë të tjerë të lartë nga i gjithë rajoni.

Perspektiva lojtarët kyç "për ndryshimet klimatike në Mesdhe

Ky publikim është prezantuar nga Segolene Royal, Presidenti i COP21, Hakima El HAITE, maroken ministrin e deleguar në krye të Mjedisit, Arias Cañete, Komisioneri Evropian, dhe Fathallah Sijilmassi, Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkimit për Mesdheun, dhe përfshin një numër të madh të personalitete që trajtojnë kalimin e Mesdheut për zhvillimin e ulët të karbonit.

Për më shumë informacion:

Tags: , , , , , , , , , , ,

kategori: Një Frontpage, emisionet CO2, COP21, mjedis, EU, Botë