Lidhu me ne

Ndihma shtetërore

Ndihma shtetërore: Komisioni miraton skemën flamande 200 milionë euro për të kompensuar reduktimin ose mbylljen e prodhimit të derrave

SHARE:

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një skemë flamande 200 milionë euro për të kompensuar prodhuesit e derrave për reduktimin ose mbylljen e plotë të kapacitetit të tyre prodhues. Qëllimi i skemës është të reduktojë emetimet e azotit në sektorin bujqësor që vijnë nga prodhimi i derrave.

Skema është e hapur për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme që operojnë një njësi të mbarështimit të derrave në Flanders. Sipas skemës, ndihma do të marrë formën e granteve direkte që arrijnë deri në 120% të humbjes së vlerës së aseteve, përkatësisht të derrave dhe objekteve, në lidhje me mbylljen e kapaciteteve. Skema do të zgjasë deri më 30 qershor 2025.

Komisioni vlerësoi skemën sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, dhe në veçanti Neni 107 (3) (c) të Traktatit për Funksionimin e BE-së, i cili u mundëson shteteve anëtare të mbështesin zhvillimin e aktiviteteve të caktuara ekonomike në kushte të caktuara, dhe Udhëzime për ndihmën shtetërore në sektorët e bujqësisë dhe pylltarisë dhe në zonat rurale. Komisioni konstatoi se skema është e nevojshme dhe e përshtatshme për të mbështetur reduktimin e emetimeve të azotit në sektorin bujqësor dhe në këtë mënyrë për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit, në përputhje me objektivat e Marrëveshja e gjelbër evropiane. Për më tepër, Komisioni arriti në përfundimin se skema është proporcionale, pasi është e kufizuar në minimumin e nevojshëm dhe se ka një ndikim të kufizuar në konkurrencën dhe tregtinë ndërmjet shteteve anëtare. Mbi këtë bazë, Komisioni miratoi skemën belge sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore.

Versioni jo-konfidenciale e vendimit do të vihen në dispozicion nën numrin rast të SA.103681 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi Komisionin konkurrencë faqen e internetit sapo të zgjidhet çdo çështje konfidencialiteti.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending