Lidhu me ne

Politika e Privatësisë

Në Reporter BE-së ne jemi të angazhuar për ruajtjen dhe ruajtjen privatësinë e vizitorëve tanë ..

Kjo Privacy Policy shpjegon se çfarë ndodh me çdo të dhënave personale që ju ofrojnë për ne, ose që ne mbledhim nga ju, ndërsa ju vizitoni faqen tonë.

Ne do update këtë Rregulla nga koha në kohë kështu që ju lutemi mos të shqyrtojë këtë Privacy rregullisht.

Informacioni qe ne mbledhim

Në drejtimin dhe mbajtjen e faqen tonë të internetit, ne mund të mbledhë dhe të përpunojë të dhënat e mëposhtme për ju:

  1. Informacion në lidhje me përdorimin tuaj të faqes tonë, duke përfshirë detajet e vizitave tuaja të tilla si faqet të shikuara dhe burimet që ju të hyni. Një informacion i tillë përfshin të dhëna të trafikut, të dhënat e vendndodhjes dhe të dhëna të tjera të komunikimit.
  2. Informacion i dhënë vullnetarisht nga ju. Për shembull, kur ju regjistroheni për informacion ose të bëjë një blerje.
  3. Informacioni që ju japin, kur ju komunikoni me ne me çdo mjet.

Përdorimi i Cookies
Cookies të japë informacion në lidhje me kompjuterin e përdorur nga një vizitor. Ne mund të përdorin cookies kur është e përshtatshme për të mbledhur informacion në lidhje me kompjuterin tuaj në mënyrë që të na ndihmuar në përmirësimin e faqen tonë të internetit.

Ne mund të mbledhim informacione rreth përdorimit tuaj të përgjithshëm në Internet duke përdorur cookie. Aty ku përdoren, këto cookies shkarkohen në kompjuterin tuaj dhe ruhen në hard diskun e kompjuterit. Një informacion i tillë nuk do t'ju identifikojë personalisht. Janë të dhëna statistikore. Këto të dhëna statistikore nuk identifikojnë detaje personale

Mund t'i rregulloni cilësimet në kompjuterin tuaj për të bllokuar çdo cookie nëse dëshironi. Kjo lehtë mund të bëhet duke aktivizuar cilësimet e refuzuara të cookies në kompjuterin tuaj.

Reklamuesit tanë mund të përdorin gjithashtu cookies, për të cilat nuk kemi kontroll. Këto cookies (nëse përdoren) do të shkarkohen pasi të klikoni në reklamat në faqen tonë të internetit.

Përdorimi i informacionit tuaj

Ne përdorim informacionin që ne mbledhim nga ju për të ofruar shërbimet tona për ju. Përveç kësaj, ne mund të përdorim informacionin për një apo më shumë nga qëllimet e mëposhtme:

  1. Për të siguruar informacion për ju që kërkoni nga ne në lidhje me produktet dhe shërbimet tona.
  2. Për të siguruar informacion për ju në lidhje me produkte të tjera që mund të jenë me interes për ju. Një informacion i tillë shtesë do të jepet vetëm kur ju keni rënë dakord për të marrë një informacion të tillë.
  3. Për të ju informuar për çdo ndryshim në faqen tonë të internetit, shërbimeve ose mallrave dhe produkteve.

Nëse ju keni blerë më parë mallra ose shërbime nga ne mund të ofrojë për ju detajet e mallrave ose shërbimeve të ngjashme, ose mallra dhe shërbime të tjera, që mund të jenë të interesuar në.

Aty ku pëlqimi yt është siguruar paraprakisht, ne mund të lejojmë palët e treta të zgjedhura që të përdorin të dhënat tuaja për t'iu mundësuar atyre që t'ju japin informacion në lidhje me mallrat dhe shërbimet që nuk besojnë se ne mund të ju interesojnë. Kur një pëlqim i tillë është siguruar, ajo mund të tërhiqet nga ju në çdo kohë.

Ruajtjen e të dhënave personale juaj

Që veprojnë faqen tonë të internetit mund të bëhet e nevojshme për transferimin e të dhënave që ne mbledhim nga ju në vende jashtë Bashkimit Evropian për përpunimin dhe ruajtjen. Duke siguruar të dhënat tuaja personale me ne, ju pranoni këtë transferim, ruajtjen ose përpunimit. Ne bëjmë larti tonë për të siguruar se janë marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar që të dhënat tuaja është trajtohen ruajtur mirë.

Për fat të keq dërgimin e informacionit nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt dhe në disa raste një informacion i tillë mund të jetë zbuluar. Ne nuk mund të garantojë sigurinë e të dhënave që ju zgjidhni për të na dërguar në mënyrë elektronike, Dërgimi informacion të tillë është plotësisht në përgjegjësinë tuaj.

Zbulimi i informacionit tuaj

Ne nuk do të zbulojë të dhënat tuaja personale me ndonjë palë tjetër, përveç në përputhje me këtë Privacy Policy dhe në rrethana të detajuar më poshtë:

  1. Në rast se ne shesim ndonjë ose të gjitha të biznesit tonë për blerësit.
  2. Ku ne jemi të detyruar ligjërisht nga Ligji, të zbulojë informacionin tuaj personal.
  3. Për më tej mbrojtjen e mashtrimit dhe për të zvogëluar rrezikun e mashtrimit.

Lidhjet e Palës së Tretë
Në disa raste kemi të përfshijnë lidhje me palët e treta në këtë faqe interneti. Ku ne të sigurojë një lidhje nuk do të thotë që ne të miratojë ose të miratojë politika që faqja drejt vizitorëve privatësisë. Ju duhet të rishikojë politikën e tyre të privatësisë para se të dërgonte atyre asnjë të dhënë personale.

Qasja në informata

Në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave 1998 ju keni të drejtë për të hyrë në ndonjë informacion që ne të mbajë lidhje me ju. Ju lutem vini re se ne kemi të drejtë të aplikojë një tarifë prej £ 10 për të mbuluar kostot e shkaktuara nga ne në sigurimin e ju me informacionin.

Na kontaktuar

Ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në lidhje me çdo çështje në lidhje me këtë Privacy Policy në [Email mbrojtur]

reklamë

Facebook

Twitter