Lidhu me ne

emisionet CO2

Ulja e emetimeve të gazeve serrë të BE-së: Objektivat kombëtare për vitin 2030  

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Rregullorja e Ndarjes së Përpjekjeve përcakton objektivat kombëtare për uljen e emetimeve të gazeve serrë për të ndihmuar BE-në të arrijë emetimet neto zero deri në vitin 2050. Shoqëri.

Për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike, BE-ja ka vendosur objektiva ambicioze për të reduktuar emetimet e gazrave serrë. BE-ja dëshiron të arrijë neutraliteti i klimës nga 2050 dhe ky objektiv, së bashku me një objektiv të ndërmjetëm prej 55% të reduktimit të emetimeve deri në vitin 2030, janë vendosur në Ligjin Evropian për Klimën. BE-ja ka nisur të ndryshme iniciativa për të arritur këto objektiva. Një prej tyre është Rregullorja e Ndarjes së Përpjekjeve, e cila po përditësohet si pjesë e paketës legjislative Fit for 55.

Çfarë është ndarja e përpjekjeve?


Rregullorja e Ndarjes së Përpjekjeve vendos objektiva detyruese për të ulur emetimet e gazeve serrë për çdo vend të BE-së në sektorë që nuk mbulohen nga Skema Emetimet Trading, si transporti, bujqësia, ndërtesat dhe menaxhimi i mbetjeve. Këta sektorë përbëjnë shumica e gazeve serrë të BE-së (rreth 60% e totalit të emetimeve të BE-së).

Për të garantuar që të gjitha vendet të marrin pjesë në përpjekjet e BE-së për të reduktuar emetimet që vijnë nga sektorët e sipërpërmendur, Rregullorja e Ndarjes së Përpjekjeve përcakton objektivat detyruese vjetore të emetimit të gazeve serrë për vendet e BE-së për periudhën 2021-2030 si dhe përcakton rregullat për përcaktimin e alokimet vjetore të emetimeve dhe si të vlerësohet progresi.

Objektivi aktual i reduktimit për sektorët e mbuluar nga Rregullorja e Ndarjes së Përpjekjeve është 29% deri në vitin 2030. Si pjesë e ambicieve të ngritura sipas Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, ky objektiv duhet të rishikohet. Më 17 maj, komisioni i mjedisit i Parlamentit votoi në favor të planifikon të rrisë objektivin në 40% deri në vitin 2030.

Cilat janë objektivat kombëtare të propozuara?

Duke qenë se kapaciteti për uljen e emetimeve ndryshon sipas vendeve të BE-së, kjo është marrë parasysh duke i bazuar objektivat në produktin e brendshëm bruto për frymë të vendeve. Objektivat e propozuara për vitin 2030 do të variojnë nga -10% në -50% në krahasim me nivelet e vitit 2005 dhe do të jenë në përputhje me objektivin e përgjithshëm të reduktimit prej 40% të BE-së.

Vendi i BE-sëObjektivi i mëparshëm 2030 krahasuar me 2005Objektivi i ri 2030 krahasuar me 2005 (propozimi i Komisionit)
Luxemburg-40%-50%
Suedi-40%-50%
Danimarkë-39%-50%
Finlandë-39%-50%
Gjermani-38%-50%
Francë-37%-47.5%
Holandë-36%-48%
Austri-36%-48%
Belgjikë-35%-47%
Itali-33%-43.7%
Irlandë-30%-42%
Spanjë-26%-37.7%
Qipro-24%-32%
Maltë-19%-19%
Portugali-17%-28.7%
Greqi-16%-22.7%
Slovenia-15%-27%
Republika Çeke-14%-26%
Estoni-13%-24%
Slovakia-12%-22.7%
Lituani-9%-21%
Poloni-7%-17.7%
Kroacia-7%-16.7%
Hungari-7%-18.7%
Letoni-6%-17%
Rumani-2%-12.7%
Bullgari0%-10%

Burimi: Propozimi i Komisionit Evropian për përditësimin e Rregullores (BE) 2018/842

Një strategji për të ulur emetimet do të hartohet për çdo vend të BE-së për t'u siguruar që ato të ulin emetimet me një ritëm konstant gjatë gjithë periudhës.

Megjithatë, njëfarë fleksibiliteti është i mundur në sistemin aktual. Për shembull, vendet e BE-së janë në gjendje të bankë, huazim dhe transferim alokimet vjetore të emetimeve ndërmjet njëri-tjetrit nga një vit në tjetrin. Komisioni Evropian ka propozuar krijimin e një rezerve shtesë që do të përfshinte heqjen e tepricës së CO2 nga vendet e BE-së që tejkalojnë objektivat e tyre sipas rregullimi i sektorit të përdorimit të tokës dhe pylltarisë. Shtetet anëtare që luftojnë për të arritur objektivat e tyre kombëtare të reduktimit të emetimeve do të jenë në gjendje të përdorin këtë rezervë, me kusht që të plotësohen disa kushte. Kjo mund të jetë, për shembull, nëse BE-ja në tërësi do të kishte arritur objektivin e saj klimatik për vitin 2030.

reklamë
Bllokim trafiku ©AP Images/European Union-EP
Deputetët po punojnë në plane për të ulur emetimet e gazit serrë në Evropë ©AP Images/European Union-EP  

Çfarë propozon Parlamenti?

Anëtarët e komisionit të mjedisit të Parlamentit dëshirojnë të kenë më shumë transparencë dhe llogaridhënie për reduktimin e emetimeve të vendeve të BE-së, si dhe më pak fleksibilitet në bankat, huamarrjen ose transferimin e lejeve. Ata duan të heqin edhe rezervën shtesë të propozuar nga Komisioni.

Iniciativa të tjera për të ulur emetimet e gazrave serrë

Ekzistojnë masa të tjera për të ndihmuar BE-në të përmbushë angazhimet e saj sipas Marrëveshjes së Parisit për ndryshimet klimatike:

Shikoni infografikën në Progresi i BE drejt arritjes së synimeve të saj për ndryshimin e klimës në vitin 2020.

Gjej më shumë 

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending