Lidhu me ne

mjedis

Komisioni financon 171 projekte të reja LIFE në mjedis dhe klimën në të gjithë Evropën me mbi 396 milionë euro

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Komisioni Evropian ka miratuar 171 projekte të reja në të gjithë Evropën në kuadër të Programi LIFE për veprim mjedisor dhe klimatik, me vlerë më shumë se 396 milionë euro. Falë kërkesave për bashkëfinancim të programit, ai do të mobilizojë një investim total prej më shumë se 722 milion €, që paraqet një rritje prej 28.5 % krahasuar me vitin e kaluar. Projektet nga pothuajse të gjitha vendet e BE-së do të përfitojnë nga mbështetja e BE-së sipas nënprogrameve të mëposhtme: natyrën dhe biodiversitetin; ekonomia rrethore dhe cilësia e jetës; zbutja dhe përshtatja e ndryshimeve klimatike; dhe tranzicionit të energjisë së pastër.

Projektet LIFE kontribuojnë në arritjen e gamës së gjerë të qëllimeve të klimës, energjisë dhe mjedisit të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, duke përfshirë synimin e BE-së për t'u bërë neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050. Ato mbështesin biodiversitetin dhe restaurimin e natyrës, përmirësojnë cilësinë e jetës së evropianëve duke reduktuar ndotësit dhe serën emetimet e gazit, rrisin qarkullimin në ekonomi dhe qëndrueshmërinë klimatike dhe përshpejtojnë tranzicionin drejt energjisë së pastër në të gjithë Evropën. 

Shembuj të projekteve të shpërblyera

Një nga më të mëdhenjtë natyrës dhe biodiversitetit projekti përfshin 13 shtete anëtare të BE-së dhe vende të tjera evropiane që trajtojnë kapjen e rastësishme të peshkimit në ujërat e Atlantikut të Veriut, Balltikut dhe Mesdheut. I udhëhequr nga Holanda, projekti synon të minimizojë - dhe aty ku është e mundur eliminimin - kapjen e rastësishme në rajonet e përfshira në përputhje me Strategjia e Biodiversitetit të BE-së për 2030.

Për të promovuar më shumë ekonominë rrethore dhe cilësinë e jetës, një projekt në Bullgari do të nxisë konsumin e qëndrueshëm, parandalimin dhe grumbullimin e ndarë të mbetjeve duke përfshirë autoritetet lokale, bizneset dhe qytetarët. Projekti synon të tregojë se si hedhja tradicionale e landfillit të Bullgarisë mund të zëvendësohet nga skemat e reja të grumbullimit dhe riciklimit të mbetjeve derë më derë.

Mbështetës zbutjen e klimës, një projekt francez synon të demonstrojë fizibilitetin teknik dhe ekonomik të një sistemi fotovoltaik inovativ dhe me kosto efektive përpara se ta nxjerrë në treg. Teknologjia përbëhet nga panele diellore dyfaciale që janë pezull mbi vende të pashfrytëzuara si kanale, pellgje dhe rezervuarë. Kjo teknologji do të ndihmojë në gjenerimin e më shumë energjive të rinovueshme, uljen e emetimeve të gazeve serrë dhe uljen e konkurrencës për përdorimin e tokës.

Një projekt i ri shumëvendësh do të mbështesë gjithashtu kalimi i energjisë së pastër në zinxhirin e vlerave HORECA (hotel, restorant, hoteleri) në shtatë vende të BE-së. Projekti synon të trajnojë mbi 500 punëtorë dhe të angazhojë rreth 10 000 palë të interesuara në industrinë e akomodimit dhe shërbimeve ushqimore për të kursyer energjinë ekuivalente të 390 milionë llambave në vit.

reklamë

Me një shikim: projekte të reja nën 396 milionë euro të financimit të BE-së 

Natyra dhe biodiversiteti 

29 natyrës dhe biodiversitetit projekte, me një buxhet total afër 211 milion € (nga të cilat BE do të kontribuojë rreth 140 milion €) do të rivendosë ekosistemet dhe habitatet e ujërave të ëmbla, detare dhe bregdetare; përmirësimi i statusit të ruajtjes së shpendëve, insekteve, zvarranikëve, amfibëve dhe gjitarëve; të përmirësojë qeverisjen; dhe të mbështesë zbatimin dhe pajtueshmërinë me legjislacionin përkatës të BE-së si p.sh Zogjtë habitatet Direktivat dhe Strategjia e Biodiversitetit të BE-së për 2030. Duke bërë këtë, ata do të kontribuojnë në mënyrë të barabartë në zbatimin e BE-së Marrëveshja e Biodiversitetit Global Kunming/Montreal.

Ekonomia rrethore dhe cilësia e jetës

Projektet LIFE do të mobilizohen €298m, nga të cilat BE-ja do të sigurojë gjatë € 94 milion për të kontribuar në ekonominë rrethore dhe përmirësimin e cilësisë së jetës

Nje total prej 36 projekte do të përqëndrohet përdorimi i ujit, mbetjet elektrike, kimikatet, ndotja e ajrit dhe zhurmës për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët e BE-së dhe zhvillimin e teknologjive për të mbështetur Plani i Veprimit rrethore Ekonomi

Për më tepër, pesë projekte do të përmirësojë qeverisja mjedisore dhe informacion duke fuqizuar konsumatorët për të jetuar jetë pa toksike dhe duke bërë zgjedhje të qëndrueshme ushqimore, dhe duke mbështetur bashkitë që të miratojnë praktikat më të mira në menaxhimin e mbetjeve dhe të zbatojnë Marrëveshjen e Qytetit të Gjelbër. BE-ja do të kontribuojë rreth 6 milionë euro për një buxhet total të projektit prej afro 10 milionë euro. 

Zbutja dhe përshtatja e ndryshimeve klimatike

Në total, projektet 34 me vlerë rreth 110 milionë euro (në të cilat BE-ja do të sigurojë rreth 65 milionë euro) do të kontribuojë në zbutjen e ndryshimeve klimatike, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe qeverisjen e klimës dhe informacion në lidhje me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Ato do të nxisin zbatimin e Ligji Evropian për Klimën dhe Strategjia e BE-së për Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike duke lehtësuar kalimin drejt një ekonomie evropiane neutrale ndaj klimës, të qëndrueshme dhe elastike.

Këto projekte trajtojnë, ndër të tjera, reduktimin e emetimeve të gazeve serrë; heqjet e karbonit në tokat bujqësore dhe pyjore; sisteme të qëndrueshme ushqimore; përmirësimet e energjisë së rinovueshme dhe efiçiencës së energjisë; alternativa miqësore ndaj klimës ndaj gazeve serrë të fluorizuar; përshtatjen klimatike në zonat urbane dhe rurale, si dhe gatishmëri më të madhe për ngjarjet ekstreme të motit si valët e të nxehtit dhe përmbytjet. 

Tranzicioni i energjisë së pastër

projektet 67 me një buxhet total prej më shumë se 102 milionë euro (nga të cilat BE-ja siguron rreth 97 milionë euro) do të përmirësojë kushtet e tregut dhe rregullatore në BE për tranzicionin e energjisë së pastër, veçanërisht duke promovuar dhe përhapur efiçencën e energjisë dhe zgjidhjet e energjisë së rinovueshme në shkallë të vogël. 

Këto projekte mbështesin zbatimin e politikave të efiçencës së energjisë dhe energjisë së rinovueshme të përcaktuara në plani REPowerEU dhe I përshtatshëm për paketën 55, si dhe objektivat gjithëpërfshirëse të Unionit të Energjisë. 

Sfond

Gjatë 31 viteve të ekzistencës së tij, Programi LIFE ka bashkëfinancuar më shumë se 6,000 projekte të veprimit mjedisor dhe klimatik në të gjithë BE-në dhe vendet e lidhura. 171 projektet e shpallura sot u përzgjodhën nga më shumë se 751 aplikime, të paraqitura sipas thirrjes për propozime LIFE 2022, të publikuar në maj 2022.

Komisioni Evropian ka rritur fondet për Programin LIFE me pothuajse 60% për periudhën 2021 - 2027, duke e çuar atë në 5.43 miliardë euro. Grantet e financuara nga Programi LIFE menaxhohen nga CINEA - Agjencia Ekzekutive Evropiane e Infrastrukturës dhe Mjedisit për Klimë.

Më shumë informacion

Përmbledhje projektesh

Programi LIFE për veprim mjedisor dhe klimatik

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending