Lidhu me ne

mjedis

Shërbimet e mbrojtjes së mjedisit: 69 miliardë euro të investuara

SHARE:

Publikuar

on

Eurostat vlerëson se në vitin 2022, EU vendet investuan rreth 69 miliardë euro në asete thelbësore për të ofruar shërbime për mbrojtjen e mjedisit (EP). Këto shërbime përfshinin impiante të trajtimit të ujërave të zeza, automjete për transportin e mbetjeve, blerje toke për të krijuar një rezervë natyrore ose pajisje më të pastra për prodhimin me emetime më pak ndotëse. 

Informacioni vjen nga të dhëna mbi llogaritë e shpenzimeve për mbrojtjen e mjedisit të publikuara nga Eurostat si rezultat i mbledhjes së detyrueshme të të dhënave 2022 sipas kërkesave të përcaktuara në Komisioni delegoi rregulloren 2022/125. Ky artikull paraqet disa gjetje nga më të detajuara Statistikat Artikulli i shpjeguar mbi llogaritë e shpenzimeve për mbrojtjen e mjedisit.

Rreth 44 miliardë euro (65% e totalit të investimeve për mbrojtjen e mjedisit) u shpenzuan nga korporatat, si ofruesit e specializuar të shërbimeve të mbrojtjes së mjedisit (p.sh. kompanitë private që merren me grumbullimin dhe përpunimin e mbetjeve dhe me kanalizimet) dhe korporata të ndryshme nga prodhuesit e specializuar, të cilët blejnë teknologji dhe pajisje që reduktojnë presionet mjedisore që rrjedhin nga procesi i prodhimit të tyre (p.sh. pajisjet që reduktojnë emetimet e tyre në ajër). Të qeveria e përgjithshme sektori jofitimprurës zënë pjesën e mbetur (35%).

Infografik: Investimet e BE-së në mbrojtjen e mjedisit sipas fushave mjedisore, 2022 (miliardë euro)

Të dhënat e burimit: env_ac_epigg1, env_ac_epissp1, env_ac_epiap1, nasa_10_nf_tr

Pesha e investimeve për mbrojtjen e mjedisit në totalin e investimeve ishte rreth 2.5% në vitin 2022. Më konkretisht, pesha e investimeve për mbrojtjen e mjedisit në totalin e investimeve të korporatave ishte 2.0% dhe e qeverisë së përgjithshme ishte 4.8%.

Shuma më e madhe e investimeve ka të bëjë me shërbimet e menaxhimit të ujërave të zeza dhe mbetjeve. Në vitin 2022, ato përbënin respektivisht 44.0% dhe 25.7% të totalit të investimeve për mbrojtjen e mjedisit, ndërsa 10.5% shkuan për mbrojtjen e ajrit, 7.8% për mbrojtjen nga rrezatimi, për kërkimin dhe zhvillimin e mjedisit dhe aktivitete të tjera për mbrojtjen e mjedisit, duke përfshirë administrimin e përgjithshëm të mjedisit dhe arsimi, 6.0% për mbrojtjen e tokës dhe ujërave nëntokësore, 4.4% për mbrojtjen e biodiversitetit dhe peizazhit, dhe 1.6% e mbetur për uljen e zhurmës.

Më shumë informacion

reklamë

Shënim metodologjik: 

  • Fushat mjedisore përcaktohen sipas klasifikimit të veprimtarive të mbrojtjes së mjedisit (CEPA). CEPA është një standard ndërkombëtar i njohur i përfshirë në familjen e klasifikimeve ndërkombëtare ekonomike dhe sociale. Mund të shkarkohet nga Ramon website.
  • Statistikat në këtë artikull janë përpiluar sipas Sistemit të OKB-së të Kontabilitetit Mjedisor-Ekonomik (SEEA).

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi vizitoni na kontaktoni faqe.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending