Lidhu me ne

Aviacionit / airlines

Aviacioni: Lehtësimi i lojërave elektronike i miratuar

Korrespondenti Reporter BE-së

Publikuar

on

Pas një propozim nga Komisioni nga dhjetori i vitit 2020, Këshilli ka miratuar ndryshimin në rregulloren e lojërave elektronike që lehtëson linjat ajrore nga kërkesat e përdorimit të sloteve të aeroportit për sezonin e planifikimit të verës 2021. Ndryshimi lejon linjat ajrore të kthejnë deri në gjysmën e vendeve të aeroportit që u janë caktuar para fillimit të sezonit.

Komisioneri i Transportit Adina Vălean tha: “Ne mirëpresim tekstin përfundimtar të ndryshimit që lejon rregullimin më të mirë të rregullave të lojërave elektronike për kërkesën e konsumatorit për udhëtime ajrore, nxit konkurrencën dhe përcakton rrugën për një kthim gradual të rregullave normale. Unë pres që kjo iniciativë të stimulojë linjat ajrore për të përdorur në mënyrë efikase kapacitetin e aeroportit, dhe se në fund të fundit do të përfitojë nga konsumatorët e BE-së. ”

Komisioni ka deleguar kompetencat për një vit pas hyrjes në fuqi të ndryshimit, dhe kështu mund të zgjasë rregullat deri në fund të sezonit të verës 2022, nëse është e nevojshme. Komisioni gjithashtu mund të adaptojë shkallën e përdorimit brenda një diapazoni prej 30-70%, varësisht nga mënyra se si evoluojnë vëllimet e trafikut ajror. Aktet ligjore do të botohen në Gazetën Zyrtare të BE-së në ditët në vijim dhe do të hyjnë në fuqi të nesërmen e botimit të tyre. Ju do të gjeni më shumë detaje këtu.

Strategjia e aviacionit për Evropën

Komisioni miraton skemën irlandeze të ndihmës prej 26 milion € për të kompensuar operatorët e aeroportit në kontekstin e shpërthimit të koronavirusit

Korrespondenti Reporter BE-së

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka miratuar, nën rregullat e ndihmës shtetërore të BE, një skemë irlandeze të ndihmës prej 26 milion € për të kompensuar operatorët e aeroportit për humbjet e shkaktuara nga shpërthimi i koronavirusit dhe kufizimet e udhëtimit të vendosura nga Irlanda për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Ndihma përbëhet nga tre masa: (i) një masë e kompensimit të dëmit; (ii) një masë ndihme për të mbështetur operatorët e aeroportit deri në një maksimum prej 1.8 milion € për përfitues; dhe (iii) një masë ndihme për të mbështetur kostot fikse të pambuluara të këtyre ndërmarrjeve.

Ndihma do të marrë formën e granteve direkte. Në rast të mbështetjes për kostot fikse të pambuluara, ndihma mund të jepet gjithashtu në formën e garancive dhe huave. Masa e kompensimit të dëmit do të jetë e hapur për operatorët e aeroporteve irlandeze që kanë trajtuar më shumë se 1 milion pasagjerë në 2019. Sipas kësaj mase, këta operatorë mund të kompensohen për humbjet neto të pësuara gjatë periudhës midis 1 Prillit dhe 30 Qershorit 2020 si rezultat i masat kufizuese të zbatuara nga autoritetet irlandeze në mënyrë që të përmbajnë përhapjen e koronavirusit.

Komisioni vlerësoi masën e parë sipas nenit 107 (2) (b) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe zbuloi se ai do të sigurojë kompensimin e dëmit që lidhet drejtpërdrejt me shpërthimin e koronavirusit. Ai gjithashtu zbuloi se masa është proporcionale, pasi kompensimi nuk tejkalon atë që është e nevojshme për të shëruar dëmin. Në lidhje me dy masat e tjera, Komisioni zbuloi se ato janë në përputhje me kushtet e përcaktuara në ndihmën shtetërore Kuadri i përkohshëm. Në veçanti, ndihma (i) do të jepet jo më vonë se 31 Dhjetor 2021 dhe (ii) nuk do të kalojë 1.8 milion € për përfitues sipas masës së dytë dhe nuk do të kalojë 10 milion € për përfitues sipas masës së tretë.

Komisioni arriti në përfundimin se të dy masat janë të nevojshme, të përshtatshme dhe proporcionale për të korrigjuar një shqetësim serioz në ekonominë e një vendi anëtar, në përputhje me nenin 107 (3) (b) TFEU dhe kushtet e përcaktuara në Kornizën e Përkohshme. Mbi këtë bazë, Komisioni miratoi tre masat sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore. Më shumë informacion mbi Kornizën e Përkohshme dhe veprimet e tjera të ndërmarra nga Komisioni për të adresuar ndikimin ekonomik të pandemisë së koronavirusit mund të gjenden të saje. Versioni jo konfidencial i vendimit do të vihet në dispozicion nën numrin e çështjes SA.59709 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi Komisionin konkurrencë faqen e internetit sapo të zgjidhet çdo çështje konfidencialiteti.

Vazhdo Leximi

Aviacionit / airlines

Komisioni miraton 120 milion € mbështetje Greke për të kompensuar Aegean Airlines për dëmet e pësuara për shkak të shpërthimit të koronavirusit

Korrespondenti Reporter BE-së

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka gjetur një grant Grek prej 120 milion € për Aegean Airlines të jetë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Masa synon të kompensojë kompaninë ajrore për humbjet e shkaktuara drejtpërdrejt nga shpërthimi i koronavirusit dhe kufizimet e udhëtimit të vendosura nga Greqia dhe vendet e tjera të destinacionit për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Greqia i njoftoi Komisionit një masë ndihme për të kompensuar Aegean Airlines për dëmet e pësuara nga 23 Mars 2020 deri më 30 Qershor 2020 që rezultojnë nga masat e kufizimit dhe kufizimet e udhëtimit të paraqitura nga Greqia dhe vendet e tjera të destinacionit për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Mbështetja do të marrë formën e një granti 120 milion € të drejtpërdrejtë, i cili nuk tejkalon dëmin e vlerësuar shkaktuar drejtpërdrejt në linjën ajrore në atë periudhë.

Komisioni vlerësoi masën sipas nenit 107 (2) (b) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU), e cila i mundëson Komisionit të miratojë masat e ndihmës shtetërore të dhëna nga shtetet anëtare për të kompensuar kompani ose sektorë të veçantë për dëmin drejtpërdrejt të shkaktuara nga dukuri të jashtëzakonshme. Komisioni zbuloi se masa greke do të kompensojë dëmin e pësuar nga Aegean Airlines që lidhet drejtpërdrejt me shpërthimin e koronavirusit. Ai gjithashtu zbuloi se masa është proporcionale, pasi ndihma nuk tejkalon atë që është e nevojshme për të shëruar dëmin.

Mbi këtë bazë, Komisioni arriti në përfundimin se masa greke e kompensimit të dëmit është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Nënkryetari Ekzekutiv Margrethe Vestager, përgjegjës për politikën e konkurrencës, tha: “Industria e aviacionit është një nga sektorët që është goditur veçanërisht rëndë nga shpërthimi i koronavirusit. Kjo masë do të lejojë Greqinë të kompensojë Aegean Airlines për dëmin e pësuar drejtpërdrejt për shkak të kufizimeve të udhëtimit të nevojshme për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Ne vazhdojmë të punojmë me vendet anëtare për të gjetur zgjidhje të zbatueshme për të mbështetur kompanitë në këto kohë të vështira, në përputhje me rregullat e BE-së. ”

Lirimi i plotë për shtyp është në dispozicion Online.

Vazhdo Leximi

Aviacionit / airlines

Komisioni miraton 73 milion € të mbështetjes italiane për të kompensuar Alitalia për dëmet e mëtejshme të pësuara për shkak të shpërthimit të koronavirusit

Korrespondenti Reporter BE-së

Publikuar

on

 

Komisioni Evropian ka gjetur 73.02 milion € të mbështetjes italiane në favor të Alitalia të jenë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Kjo masë synon të kompensojë kompaninë ajrore për dëmet e pësuara në 19 linja për shkak të shpërthimit të koronavirusit midis 16 qershorit dhe 31 tetorit 2020.

Zëvendës Presidentja Ekzekutive Margrethe Vestager, e ngarkuar me politikën e konkurrencës, tha: “Industria e aviacionit vazhdon të jetë një nga sektorët e goditur veçanërisht rëndë nga ndikimi i shpërthimit të koronavirusit. Kjo masë i mundëson Italisë të sigurojë kompensim të mëtejshëm për dëmet e drejtpërdrejta të pësuara nga Alitalia midis qershorit dhe tetorit 2020 për shkak të kufizimeve të udhëtimit të nevojshme për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Ne vazhdojmë të punojmë ngushtë me vendet anëtare për të siguruar që masat kombëtare të mbështetjes mund të vendosen në një mënyrë të koordinuar dhe efektive, në përputhje me rregullat e BE-së. Në të njëjtën kohë, hetimet tona në masat e kaluara të mbështetjes për Alitalia janë duke vazhduar dhe ne jemi në kontakt me Italinë për planet e tyre dhe pajtueshmërinë me rregullat e BE. "

Alitalia është një kompani ajrore e rrjetit kryesor që operon në Itali. Me një flotë me mbi 95 aeroplanë, në vitin 2019 kompania shërbeu qindra destinacione në të gjithë botën, duke transportuar rreth 20 milion pasagjerë nga qendra e saj kryesore në Romë dhe aeroportet e tjera italiane në destinacione të ndryshme ndërkombëtare.

Kufizimet e vendosura si në Itali ashtu edhe në vendet e tjera të destinacionit për të kufizuar përhapjen e koronavirusit kanë ndikuar shumë në operacionet e Alitalia, veçanërisht në lidhje me fluturimet ndërkombëtare dhe ndërkontinentale. Si rezultat, Alitalia pësoi humbje të konsiderueshme operative deri të paktën më 31 Tetor 2020.

Italia i njoftoi Komisionit një masë shtesë ndihme për të kompensuar Alitalia për dëmet e mëtejshme të pësuara në 19 rrugë specifike nga 16 qershor 2020 deri më 31 tetor 2020 për shkak të masave emergjente të nevojshme për të kufizuar përhapjen e virusit. Mbështetja do të marrë formën e një granti të drejtpërdrejtë prej 73.02 milion €, i cili korrespondon me dëmin e vlerësuar që i është shkaktuar drejtpërdrejt linjës ajrore në atë periudhë, sipas një analize të rrugës për rrugë të 19 linjave të pranueshme. Kjo pason vendimin e Komisionit në 4 Shtator 2020 për t'u miratuar Masa italiane e kompensimit të dëmit në favor të Alitalia që kompenson kompaninë ajrore për dëmin e pësuar nga 1 Mars 2020 deri më 15 Qershor 2020 që rezultojnë nga kufizimet qeveritare dhe masat e kontrollit të marra nga Italia dhe vendet e tjera të destinacionit për të kufizuar përhapjen e koronavirusit.

Komisioni vlerësoi masën nën Neni 107 (2) (b) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU), i cili i mundëson Komisionit të miratojë masat e ndihmës shtetërore të dhëna nga shtetet anëtare për të kompensuar kompani ose sektorë të veçantë për dëmet e shkaktuara drejtpërdrejt nga ngjarje të jashtëzakonshme. Komisioni konsideron se shpërthimi i koronavirusit kualifikohet si një dukuri e tillë e jashtëzakonshme, pasi është një ngjarje e jashtëzakonshme, e paparashikueshme që ka ndikim të rëndësishëm ekonomik. Si rezultat, ndërhyrjet e jashtëzakonshme nga shteti anëtar për të kompensuar dëmet e lidhura me shpërthimin janë të justifikuara.

Komisioni zbuloi se masa italiane do të kompensojë dëmet e pësuara nga Alitalia të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me shpërthimin e koronavirusit, pasi humbja e përfitimit në 19 rrugët si rezultat i masave të kontrollit gjatë periudhës përkatëse mund të konsiderohet si dëm i lidhur drejtpërdrejt deri tek dukuria e jashtëzakonshme. Ai gjithashtu zbuloi se masa është proporcionale, pasi analiza sasiore rrugë pas rruge e paraqitur nga Italia identifikon në mënyrë të përshtatshme dëmin që i atribuohet masave të kontrollit dhe për këtë arsye kompensimi nuk tejkalon atë që është e nevojshme për të shëruar dëmin në ato rrugë.

Mbi këtë bazë, Komisioni arriti në përfundimin se masa shtesë e kompensimit të dëmit italian është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore.

Sfond

Bazuar në ankesat e marra, në 23 Prill 2018 Komisioni hapi një procedurë zyrtare hetimi për 900 milion € hua të dhëna Alitalia nga Italia në 2017. Më 28 Shkurt 2020, Komisioni hapi një procedurë të veçantë zyrtare të hetimit për një hua shtesë prej 400 milion € të dhënë nga Italia në tetor 2019. Të dyja hetimet janë duke vazhduar.

Mbështetja financiare nga fondet e BE-së ose kombëtare të dhëna për shërbimet shëndetësore ose shërbime të tjera publike për të trajtuar situatën e koronavirusit është jashtë fushës së kontrollit të ndihmës shtetërore. E njëjta gjë vlen për çdo mbështetje financiare publike të dhënë drejtpërdrejt për qytetarët. Në mënyrë të ngjashme, masat e mbështetjes publike që janë në dispozicion për të gjitha kompanitë të tilla si për shembull subvencionet e pagave dhe pezullimi i pagesave të korporatave dhe taksave të vlerës së shtuar ose kontributeve shoqërore nuk bien nën kontrollin e ndihmës shtetërore dhe nuk kërkojnë miratimin e Komisionit sipas rregullave të BE të ndihmës shtetërore. Në të gjitha këto raste, shtetet anëtare mund të veprojnë menjëherë.

Kur rregullat e ndihmës shtetërore janë të zbatueshme, shtetet anëtare mund të hartojnë masa të bollshme të ndihmës për të mbështetur kompani specifike ose sektorë që vuajnë nga pasojat e shpërthimit të koronavirusit në përputhje me kornizën ekzistuese të ndihmës shtetërore të BE-së. Më 13 Mars 2020, Komisioni miratoi një Komunikim për një përgjigje të koordinuar ekonomike ndaj shpërthimit të COVID-19 duke përcaktuar këto mundësi.

Në këtë drejtim, për shembull:

  • Shtetet anëtare mund të kompensojnë ndërmarrje ose sektorë të veçantë (në formën e skemave) për dëmin e pësuar dhe të shkaktuar drejtpërdrejt nga dukuri të jashtëzakonshme, siç janë ato të shkaktuara nga shpërthimi i koronavirusit. Kjo është parashikuar nga neni 107 (2) (b) TFEU.
  • Rregullat e ndihmës shtetërore bazuar në nenin 107 (3) (c) TFEU u mundësojnë vendeve anëtare të ndihmojnë kompanitë të përballen me mungesat e likuiditetit dhe kanë nevojë për ndihmë urgjente shpëtimi.
  • Kjo mund të plotësohet nga një sërë masash shtesë, të tilla si nën Rregulloren de minimis dhe Rregulloren e Përgjithshme të Përjashtimit të Bllokut, të cilat gjithashtu mund të vendosen nga vendet anëtare menjëherë, pa përfshirjen e Komisionit.

Në rast të situatave veçanërisht të rënda ekonomike, siç është ajo me të cilën përballen aktualisht të gjitha vendet anëtare dhe Mbretëria e Bashkuar për shkak të shpërthimit të koronavirusit, rregullat e ndihmës shtetërore të BE lejojnë vendet anëtare të japin mbështetje për të korrigjuar një shqetësim serioz në ekonominë e tyre. Kjo është parashikuar nga neni 107 (3) (b) TFEU i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian.

Më 19 Mars 2020, Komisioni miratoi një Kuadër të Përkohshëm të ndihmës shtetërore bazuar në Nenin 107 (3) (b) TFEU për të mundësuar shtetet anëtare të përdorin fleksibilitetin e plotë të parashikuar në rregullat e ndihmës shtetërore për të mbështetur ekonominë në kontekstin e shpërthimit të koronavirusit. Kuadri i Përkohshëm, i ndryshuar në 3 Prill, 8 Maj 2020, 29 Qershor dhe 13 Tetor 2020, parashikon llojet e mëposhtme të ndihmës, të cilat mund të jepen nga vendet anëtare: (i) Grantet e drejtpërdrejta, injeksionet e kapitalit, avantazhet selektive të taksave dhe pagesa paradhënie; (ii) Garancitë shtetërore për huatë e marra nga kompanitë; (iii) Huatë publike të subvencionuara për kompanitë, përfshirë kreditë e varura; (iv) Masat mbrojtëse për bankat që kanalizojnë ndihmën e shtetit për ekonominë reale; (v) Sigurimi i kredisë afatshkurtër të eksportit; (vi) Mbështetja për kërkimin dhe zhvillimin e lidhur me koronavirusin (R&D); (vii) Mbështetje për ndërtimin dhe ngritjen e objekteve të testimit; (viii) Mbështetje për prodhimin e produkteve të rëndësishme për të luftuar shpërthimin e koronavirusit; (ix) Mbështetja e synuar në formën e shtyrjes së pagesave të taksave dhe / ose pezullimet e kontributeve të sigurimeve shoqërore; (x) Mbështetja e synuar në formën e subvencioneve të pagave për punonjësit; (xi) Mbështetja e synuar në formën e kapitalit dhe / ose instrumenteve hibride të kapitalit; (xii) Mbështetja e synuar për kostot fikse të pambuluara të ndërmarrjeve.

Korniza e Përkohshme do të jetë në fuqi deri në fund të Qershorit 2021. Meqenëse çështjet e aftësisë paguese mund të materializohen vetëm në një fazë të mëvonshme ndërsa kjo krizë evoluon, për masat e rikapitalizimit vetëm Komisioni e ka zgjatur këtë periudhë deri në fund të Shtatorit 2021. Me qëllim që duke siguruar siguri juridike, Komisioni do të vlerësojë para atyre datave nëse duhet të zgjatet.

Versioni jo-konfidenciale e vendimit do të vihen në dispozicion nën numrin rast të SA.59188 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi Komisionin konkurrencë Faqja e internetit një herë çdo çështje e konfidencialitetit janë zgjidhur. Publikimet e reja të vendimeve të ndihmës shtetërore në internet dhe në Fletoren Zyrtare janë të shënuara në Ndihma shtetërore Weekly e-News.

Më shumë informacion mbi Kornizën e Përkohshme dhe veprimet e tjera që Komisioni ka ndërmarrë për të adresuar ndikimin ekonomik të pandemisë së koronavirusit mund të gjenden këtu.

 

Vazhdo Leximi

Twitter

Facebook

Trending