Komisioni i mbron evropianët nga #Shumica e rrezikshme në veshje dhe tekstile

Gjatë viteve 10 të kaluara, BE-ja ka ulur ndjeshëm ekspozimin e qytetarëve tanë ndaj kimikateve të dëmshme dhe Komisioni vazhdimisht vlerëson se si të rritet më tej mbrojtja e konsumatorëve, punëtorëve dhe mjedisit. Kundër këtij sfondi, Komisioni ka miratuar kufizime të reja për përdorimin e substancave 33 që njihen të shkaktojnë kancer dhe probleme shëndetësore riprodhuese për përdorimin e tyre në veshje, këpucë dhe artikuj të tjerë të tekstilit.

Rregullat e reja janë miratuar duke ndryshuar Rregullorja REACH - Legjislacioni kimik më i avancuar dhe gjithëpërfshirës në botë. Masat e miratuara sot synojnë të mbrojnë shëndetin e qytetarëve evropianë duke kufizuar ekspozimin e tyre ndaj kimikateve CMR (substanca të klasifikuara si kancerogjene, mutagjene dhe toksike për riprodhim), të cilat mund të jenë veçanërisht të dëmshme në rast të kontaktit të shpeshtë me lëkurën e njeriut. Këto rregulla të reja vendosin kufijtë maksimal të përqendrimit për përdorimin e substancave CMR në veshje dhe tekstile dhe ndalojnë produktet që kalojnë këto kufizime nga vendosja në tregun e BE-së, pavarësisht nga origjina e tyre e prodhimit. Kufizimet janë përgatitur në bazë të rekomandimeve shkencore dhe teknike nga Agjencia Evropiane e Kimikateve dhe pas konsultimeve të gjera me palët e interesuara. Ato do të bëhen të zbatueshme 24 muaj pas publikimit të rregullores në Gazetën Zyrtare të BE-së.

Komisioni po lëshon gjithashtu një udhëzues shpjegues për kufizimin, i cili do të jetë i disponueshëm këtu pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Tags: , ,

kategori: Një Frontpage, mjedis, EU, Komisioni Europian, helmeve