BE dhe bashkëpunimi #Egypt: Drejt një partneriteti më të fortë

BE-ja miratoi një kornizë shumëvjeçare që përcaktonte prioritetet për bashkëpunimin financiar dhe teknik me Egjiptin për periudhën 2017-2020, me një fokus të veçantë në rininë dhe gratë.

Pas miratimit të Prioritetet e Partneritetit me Egjipt në korrik 2017, BE-ja miratoi Kornizën e Përkrahjes së Vetme (SSF) e cila përcakton prioritetet dhe shpërndarjen financiare në fushat kryesore strategjike të bashkëpunimit dypalësh me vendin. Përtej sektorëve të ndryshëm, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet rinisë, në të cilën qëndron stabiliteti afatgjatë i shoqërive tona dhe fuqizimi i gruas, thelbësor për përparimin në çdo shoqëri.

Komisioneri Evropian i Fqinjësisë dhe Zgjerimi i Negociatave Johannes Hahn, aktualisht në Kajro, nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi për Kornizën e Përbashkët të Mbështetjes së BE-së me autoritetet egjiptiane. Komisioneri Hahn gjithashtu nënshkroi dy marrëveshje financiare që mbështesin sektorët e shëndetësisë, mjedisit dhe transportit, si dhe një program prej € 60 milion për të mbështetur Egjiptin në adresimin e sfidave të migrimit.

Përfaqësuesi i Lartë / Zëvendëspresidenti Federica Mogherini tha: "Me përparësitë e reja të Partneritetit BE-Egjipt, ne po përqendrohemi në të ardhmen e popullit egjiptian. Ne besojmë se zhvillimi shoqëror dhe mbrojtja sociale, veçanërisht kur bëhet fjalë për të rinjtë dhe gratë, janë çelësi i rritjes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Egjipt dhe në rajon. Kjo është arsyeja pse i vendosim ato në bazë të partneritetit tonë ".

Duke komentuar mbi nënshkrimin së bashku me Ministrin e Investimeve dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar Sahar Nasr, komisioneri Johannes Hahn tha: "BE është plotësisht e përkushtuar të mbështesë përpjekjet e Egjiptit për të reformuar ekonominë e saj për të arritur rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse dhe për të trajtuar sfidat kryesore socio- të tilla si rritja e lartë e popullsisë dhe ndikimi i reformave ekonomike ndaj më të rrezikuarve ".

Sfond

Korniza Single Mbështetje

Ky Kornizë e Përbashkët Mbështetëse (SSF) përcakton fushat e fokusit për ndihmën e BE-së. Ai bazohet në Prioritetet e Partneritetit BE-Egjipti për vitet 2017-2020 dhe, në përcaktimin e prioriteteve, merr parasysh Programin e Reformës Ekonomike të Egjiptit, duke u përshtatur gjithashtu me "Strategjinë e Zhvillimit të Qëndrueshëm - Vizioni 2030" të Egjiptit.

Tre sektorët e ndërhyrjes të identifikuar në SSF janë:

o Sektori 1: Modernizimi ekonomik, qëndrueshmëria energjetike dhe mjedisi (indikativ 40% e buxhetit të përgjithshëm)

o Sektori 2: Zhvillimi social dhe mbrojtja sociale (indikativ 40% e buxhetit të përgjithshëm)

o Sektori 3: Qeverisja, rritja e stabilitetit dhe shteti demokratik modern (indikativ 10% e buxhetit të përgjithshëm)

Përveç kësaj, do të ketë përkrahje plotësuese për zhvillimin e kapaciteteve dhe shoqërinë civile (indikativ 10% e buxhetit të përgjithshëm)

Shpërndarja e propozuar indikative për asistencën dypalëshe të BE - së për Egjiptin nën Instrumenti i Fqinjësisë Evropiane (ENI), sepse 2017-2020 është midis € 432 milion dhe € 528m.

SSF është rezultat i konsultimeve intensive me të gjithë aktorët relevantë në Kajro dhe Bruksel, duke përfshirë shoqërinë civile, autoritetet lokale dhe ministritë, si dhe shtetet anëtare të BE.

Marrëveshjet e financimit dhe programi i ri

Përmes marrëveshjeve të financimit, BE-ja do të mbështesë programet e mëposhtme të bashkëpunimit strategjik në Egjipt të cilat do të kenë përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët e saj:

  1. 'Programi i Zgjerimit të Ujërave të Mbeturinave Fayyoum': me një grant të BE prej € 38m, € 360m në kredi të buta nga EIB dhe BERZH do të leveraged. Ky program do të ofrojë qasje në shërbimet e përmirësuara të kanalizimeve për pothuajse 1 milion banorë dhe do të rrisë mbulimin e shërbimeve sanitare në Fayyoum nga pak mbi 30% deri në pothuajse 90%. Gjithashtu pritet të krijojë vende pune të përkohshme dhe të përhershme për 30,000.
  2. 'Rehabilitimi i programit Raml Tram të Aleksandrisë': me një grant të BE-së prej € 8m, € 237.7m në kredi të buta nga EIB dhe AFD do të përdoret për të rehabilituar Raml Tramun e Aleksandrisë. Tramvaj i rehabilituar do të ketë dyfishuar kapacitetin dhe do të reduktojë kohën e pritjes, të cilat do të përfitojnë më shumë se pasagjerët 200,000 në ditë.

Program i ri 'Rritja e Reagimit ndaj Sfidave të Migracionit në Egjipt'

Me një grant të BE-së prej € 60m, BE do të mbështesë përpjekjet e Egjiptit në përmirësimin e menaxhimit të migracionit, duke adresuar shkaqet rrënjësore të migracionit të parregullt dhe duke mbështetur bashkësitë egjiptiane që strehojnë emigrantë dhe refugjatë. Programi do të mbulojë gjithsej shtatë projekte dhe do të miratohet në kuadrin e projektit 'Dritarja e Veriut e Afrikës' e Fondit të Mirëbesimit të BE-së.

Më shumë informacion

Bashkëpunimi BE-Egjipt

Delegacioni i BE në Egjipt

Tags: , ,

kategori: Një Frontpage, Egjipt, EU, Komisioni Europian