Lidhu me ne

Komisioni Europian

Komisioni miraton skemën e ndihmës shtetërore portugeze prej 140 milionë euro për të mbështetur prodhimin e hidrogjenit të rinovueshëm dhe biometanit për të nxitur kalimin në një ekonomi neto zero

SHARE:

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka miratuar një skemë portugeze 140 milionë euro për të mbështetur prodhimin e hidrogjenit të rinovueshëm dhe biometanit për të nxitur kalimin në një ekonomi neto zero, në përputhje me Plani Industrial i Marrëveshjes së Gjelbër. Skema u miratua në kuadër të ndihmës shtetërore Kriza e Përkohshme dhe Korniza e Tranzicionit, miratuar nga Komisioni më 9 mars 2023 dhe i ndryshuar më 20 nëntor 2023, për të mbështetur masat në sektorë që janë kyç për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër dhe për të reduktuar varësinë nga karburantet.

Sipas skemës, ndihma do të marrë formën e a primi variabël sipas një kontrate të dyanshme për diferencën lidhur për një kohëzgjatje prej 10 vjetësh. Ndihma jepet përmes një procesi tenderimi konkurrues ku prodhuesit e hidrogjenit të rinovueshëm dhe prodhuesit e biometanit konkurrojnë veçmas. Në procesin e tenderit konkurrues, përfituesit zgjidhen në bazë të çmimit të goditjes për MWh të hidrogjenit të rinovueshëm ose biometanit të ofruar.

Komisioni konstatoi se skema portugeze është në përputhje me kushtet e përcaktuara në Kornizën e Përkohshme të Krizave dhe Tranzicionit. Në veçanti, ndihma (i) do të jepet në bazë të një skeme me një vëllim dhe buxhet të vlerësuar të kapacitetit; (ii) do të marrë formën e një kontrate të dyanshme për diferencën dhe (iii) do të jepet jo më vonë se 31 dhjetor 2025. Për më tepër, ndihma është subjekt i kushteve për të kufizuar shtrembërimet e padrejta të konkurrencës, duke përfshirë masat mbrojtëse për të garantuar konkurrencën e procedurën e tenderimit. Komisioni arriti në përfundimin se skema është e nevojshme, e përshtatshme dhe proporcionale për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër dhe për të lehtësuar zhvillimin e aktiviteteve të caktuara ekonomike, të cilat janë të rëndësishme për zbatimin e REPower Plani i BE-së dhe Plani Industrial i Marrëveshjes së Gjelbër, ne linje me Neni 107(3)(c) TFBE dhe kushtet e përcaktuara në Kriza e Përkohshme dhe Korniza e Tranzicionit. Mbi këtë bazë, Komisioni miratoi skemën sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore.

More information on the Temporary Crisis and Transition Framework and other actions taken by the Commission to address the economic impact of Russia’s war against Ukraine and foster the transition towards a net-zero economy can be found këtu. Versioni jo konfidencial i vendimit do të vihet në dispozicion nën numrin e çështjes SA.109042 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi konkurrencën e Komisionit opasi të jetë zgjidhur çdo çështje e konfidencialitetit.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending